Slanec se vrací do čela České inspekce životního prostředí

Praha – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) jmenoval do čela České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jana Slance. Funkce nebyla obsazena déle než rok, Slanec už ji zastával mezi lety 2003–2007. „Měl by se kromě jiného věnovat důsledné a přísné kontrole a dozorové činnosti v agendě likvidace ekologických zátěží. V tuto chvíli zejména skládky odpadů společnosti DIAMO v Ostravě, známé pod názvem laguny Ostramo, a to jak v Moravskoslezském kraji, tak v severních Čechách,“ uvedl ministr v tiskové zprávě.

Řízením inspekce byl po loňských volbách pověřen náměstek Milan Bukolský. V té době Slanec šéfoval Povodí Vltavy. Bukolský bude nyní jeho prvním náměstkem. „Nový ředitel by měl na začátku nového roku představit priority, které budou v souladu se zaměřením a prioritami ministerstva životního prostředí. Očekávám, že s jeho příchodem bude inspekce pokračovat v důsledném naplňování svého poslání, kterým je nestranný a důsledný dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí,“ uvedl k jmenování Chalupa.   

Novému řediteli uložil, aby se prioritně věnoval problematice skládky odpadů známé pod názvem laguny Ostramo, a to jak v Moravskoslezském kraji, tak v severních Čechách. „Úkolem nového ředitele bude provést a prověřit všechny vstupní zkoušky a kontroly a zjistit, zda je zde likvidace kalů možná, nebo nikoli,“ upřesnil.   

Slanec má také zvýšit dohled nad provozovateli skládek a sběrných míst. Měl by zajistit, aby se zástupci oblastních inspektorátů ČIŽP spojili se starosty obcí, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, nebo kde mají problém s kriminalitou a přestupky souvisejícími s nelegálním sběrem a prodejem odpadu, aby tak mohli efektivněji spolupracovat na řešení této problematiky. Jako o jednom z bodů zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách o tom o víkendu jednala ODS na programové konferenci v Ústí nad Labem.