SŽDC chce nevyužívané tratě prodávat za nejvyšší cenu

Praha - Blíží se historicky první prodeje kolejí v Česku. Jejich vlastník – Správa železniční dopravní cesty - už připravil metodiku, podle které chce prodělečné tratě zájemcům nabízet. Kritici nového materiálu ale varují: pokud vláda návrh schválí, paradoxně tím nepodpoří dopravce, kteří chtějí ztrátové železnice zachraňovat, ale spíše spekulanty s pozemky nebo železem.

Základní otázka celého sporu zní, zda má stát při zbavování se tratí podpořit symbolickou cenou ty zájemce, kteří chtějí odepsanou železnici dál provozovat, nebo zda se má chovat tržně jako řádný hospodář a nabízet vyřazené tratě za plnou cenu. Odpověď už státní správce kolejí zvolil: „V žádném případě nebude docházet k prodejům nebo k tzv. prodejům za nějakou symbolickou korunu apod., to zcela vylučujeme,“ prohlašuje mluvčí SŽDC Pavel Halla a dodává, že nejztrátovější tratě budou nabídnuty ve výběrových řízeních, v nichž znalec dopředu stanoví jejich výchozí cenu.

Spory o první desítku tratí, určených ke zrušení nebo k případnému budoucímu prodeji se vedou už přes rok. Brání se především dotčené obce a likvidaci železnic také oddálil fakt, že se vždy těsně před zrušením objevili právě zájemci o koupi takových kolejí. Jde například o tratě z Malé Morávky, Hevlína nebo třeba Otovic (přehled všech tratí najdete v rámečku) „Pokud na takových tratích není udržována pravidelná doprava, tak peníze na jejich údržbu jsou penězi, které se nevyplatí investovat,“ konstatuje mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.

„Stát chce dráhy jednoduše vydražit, dát je nejvyšší nabídkové ceně. Jenže tu bude ve výběrových řízeních schopný zaplatit pouze handlíř se železem, tzn. třeba Kovošrot, Metalšrot a podobné subjekty,“ kritizuje záměr Bohumil Augusta, ředitel společnosti KŽC doprava, která provozuje vlaky na dvou tratích ve Středočeském kraji a o jednu z tratí se zároveň stará. Podle něj hrozí, že koleje v budoucnu odkoupí buď například investoři, pro které budou zajímavé drážní pozemky nebo firmy, které posléze provedou za pro ně výhodných podmínek tzv. rekultivaci železnice, tedy například zavezení železničního zářezu stavební sutí. Další variantou jsou pak právě firmy vykupující železo: „Stát tímto materiálem vlastně říká, že mu jde o to, rozebrat koleje. Tím pádem se nabídka dopravní obsluhy výrazně zmenší,“ domnívá se Augusta.

Video Reportáž Luboše Rosího
video

Reportáž Luboše Rosího

Spor mezi minoritním a majoritním správcem kolejí vychází taky z toho, jak rozdílně interpretují údajnou vysokou ztrátovost regionálních tratí. Příkladem je třeba zanedbaná železnice ze středočeských Záskum do Bošic, po které právě KŽC doprava vozí pravidelné letní spoje. Trať ale udržuje SŽDC a oba subjekty se neshodnou na tom, jaké peníze do těchto kolejí bývají ročně investovány. „Jen za rok 2010 jsme na údržbové a rekonstrukční práce na této trati museli investovat přes jeden a půl milionu korun,“ tvrdí Pavel Halla.

„Není to pravda, pouze tady dělají čtyřikrát do roka povinné prohlídky a jednou projedou dráhu pojízdnou rozchodkou. My stejné činnosti jako provozovatel dráhy děláme paralelně na podobné trati a stojí nás to ročně asi dvacet tisíc korun. V součtu včetně nákladů na úřednický aparát a různou režii a administrativu mohlo být do této dráhy nanejvýš  proinvestováno asi sto tisíc korun,“ domnívá se Bohumil Augusta.

S tím ale Halla nesouhlasí: „To je samozřejmě jeho tvrzení, ale jde o nesmysl. Jsou tam například přibližně za půl milionu korun náklady na naše provozní zaměstnance a taky jsme opravili střechu nádražní budovy.“ Podle Bohumila Augusty však SŽDC část proinvestovaných nákladů státní organizace vykazuje jen fiktivně: „Lze se domnívat, že tyto peníze pravděpodobně křížově končí jinde, např. na důležitějších tratích, než jsou regionální železnice. Pak však nemůže SŽDC tvrdit, že jim lokálky tolik prodělávají.“

Materiál, řešící budoucí tendry ztrátových tratí, teď dostalo ministerstvo dopravy a prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Zatímco krajské úřady a hospodářské komory k němu připravují svá stanoviska, dopravci, provozovatelé drah, ale třeba také obce a města jsou z připomínkování vynecháni. Na otázku, jaké bude v uvažovaných výběrových řízeních stát požadovat záruky, aby na dražené trati nový vlastník zachoval dopravu, odpovídá mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák neurčitě: „O tom se materiál nezmiňuje, to neřeší.“ Ministerstvo se tak pouze odkazuje na platný zákon o drahách, který by případným spekulantům zrušení tratí částečně komplikoval. Z ministerstva dopravy zamíří materiál do vlády v lednu, pokud projde, vůbec první prodej kolejí v Česku odstartuje v roce 2012.

Seznam tratí, které chce SŽDC prodat:

Broumov – Otovice
Malá Morávka – Bruntál
Uhřice – Čejč
Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín
Loket – Krásný Jez
Mladotice – Kralovice
Aš – Selb (GER)
Mochov – Čelákovice
Libochovice – Račíněves
Obrnice – Čížkovice