Na zateplení veřejných budov pošle Chalupa až 2,5 miliardy

Praha - Alespoň částečně chce ministerstvo životního prostředí v příštím roce vyhovět poptávce po dotacích do zateplování veřejných budov. Z programu Zelená úsporám letos ministr Tomáš Chalupa (ODS) se souhlasem vlády vyškrtl projekty na zateplení veřejných budov za celkem čtyři miliardy. V příštím roce proto ministerstvo plánuje nabídnout na zateplení veřejných budov 2,5 miliardy z evropského operačního programu Životní prostředí.

Zateplování patří mezi nejžádanější dotační tituly, potvrdil Chalupův první náměstek Jakub Kulíšek. Podle ředitelky Státního fondu životního prostředí Radky Bučilové budou letos odmítnutí žadatelé ze Zelené úsporám příští rok moct využít k získání dotace na veřejnou budovu dříve vyplněné formuláře. Kritéria budou ale o něco přísnější kvůli novým pravidlům EU. Informace zájemci získají na webu fondu.

Program Zelená úsporám je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Financován je program z příjmů z prodeje emisních kreditů, které dosáhly 19 miliard korun. K vyhovění všem žádostem o dotace, které se sešly do uzavření programu v minulém roce, bylo však třeba o osm miliard korun víc. Ministerstvo proto vyškrtlo projekty na zateplení veřejných budov za zmíněné čtyři miliardy a do programu přesunulo například i nevyužité peníze na likvidaci autovraků.

Zpět do financování programu se mají vrátit i dotace, u kterých kontrola prokáže, že byly využity v rozporu se smlouvou. Celkem má do konce příštího roku fond zkontrolovat 4000 projektů. Zatím komise uzavřely kontrolu 764 míst, dalších 29 kontrol zahájily. Dotaci z tohoto počtu zkontrolovaných žadatelů musel vrátit jeden.