Nejvíce se ukrojí z Libavé, nejméně z Březiny

Praha - Plán ministerstva obrany na optimalizaci rozlohy vojenských výcvikových prostorů počítá se zmenšením vojenského újezdu Libavá v Olomouckém kraji o čtvrtinu dosavadní rozlohy. Zhruba o sedminu se zmenší západočeský prostor Hradiště, o více než desetinu rozlohy přijde i jihočeský újezd Boletice. Nejméně redukován bude výcvikový prostor Březina na jižní Moravě. Ministerstvo obrany zcela zruší vojenský újezd Brdy. Plán na redukci výcvikových prostorů dnes schválila vláda.

„V rámci optimalizace lze uvolnit 42 tisíc hektarů z celkové rozlohy 129 664 hektarů vojenských újezdů. Rozloha újezdů by se tedy měla zmenšit o zhruba 33 procent,“ uvádí materiál ministerstva obrany. Podle vedení resortu zmenšení plochy újezdů neznamená omezení výcviku vojáků „v terénu“, zbývající plocha má být pro tréninkové aktivity dostačující.

Z největšího vojenského újezdu Hradiště využívá armáda pro výcvik zhruba polovinu rozlohy. V případě druhé největší Libavé jde o třetinu rozlohy. Brdy, které armáda opustí, vojáci využívali přibližně na jedné desetině území.

Ministr obrany Alexandr Vondra dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že optimalizace rozlohy újezdů pomůže vyřešit problémy armády, ale i obyvatel sídel uvnitř vojenských prostorů. V újezdech totiž doposud oficiálně neexistují obce, takže si tamní obyvatelé nemohou například volit svá obecní zastupitelstva. Dále bude z vlastnictví resortu obrany vyjmuta většina církevních a historických památek nacházejících se většinou v okrajových částech újezdů.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

V újezdech žije nyní více než 2 tisíce lidí, uvádí materiál ministerstva obrany. Nejvíce obyvatel má Libavá, kde bydlí přes 1 100 lidí. Vojenský újezd Hradiště má téměř 600 obyvatel, nejméně občanů žije v újezdu Březina, kde dokument uvádí pouhé čtyři obyvatele.

Zákonná úprava redukce vojenských výcvikových prostorů má jednoznačně stanovit nové hranice újezdů. Vymezená území výcvikových prostorů mají být přiřazena k území přilehlých obcí, případně má zákon vyhlásit vznik nových obcí.