Kadidlo, myrha, zlato a kasičky pro každoroční sbírku

Praha - Do pražských ulic odpoledne vyrazil tradiční průvod Tří králů, které při cestě centrem metropole provázela nejen živá hudba, ale i exotičtí velbloudi. Koledníkům na jejich cestě požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka. Průvod vyrazil v půl čtvrté z Hradčanského náměstí, skončil pak u betléma na Loretánském náměstí. Letošnímu průvodu Tří králů i přes chladné počasí přihlížely stovky Pražanů a turistů.

Slavnostní průvod zahájil svým požehnáním pražský arcibiskup Dominik Duka. Trojice králů na velbloudech se pak spolu s koledníky v dobových kostýmech a hudebníky vydala na cestu k betlému, který organizátoři vystavěli na nedalekém Loretánském náměstí.

„Hvězda se zastavila nad tímto svatým místem a otec nebeský se na nás dívá skrze oči tohoto dítěte. Pražané, vyslovujeme vám naše královské poděkování. Vy a my jsme spolupoutníky a spolubratry. Všechno, co tomuto dítěti dnes darujete, je znamením toho, co mi chceme dát vám,“ poklonil se Marii a Josefovi král Kašpar a Ježíška obdaroval zlatem, ke kterému vzápětí Melichar a Baltazar přidali ještě kadidlo a myrhu. V těchto dnech probíhá také každoroční tříkrálová sbírka, do níž se letos má zapojit na 50 tisíc koledníků z celé ČR. Potrvá až do 14. ledna.

Kašpar, Melichar a Baltazar
Kašpar, Melichar a Baltazar

V minulém roce se vybralo při sbírce zhruba 70 milionů, v tom letošním by organizátory potěšila suma zas o trochu vyšší. Letošní specifikum sbírky tkví v tom, že vybrané peníze půjdou do projektů v regionu, kde je lidé koledníkům do kasičky vhodili.

Video Reportáž Radovana Daňka  a Jitky Szászové
video

Reportáž Radovana Daňka a Jitky Szászové