Stát vrací církvím majetek, jeho seznam je však nejasný

Praha - Církevní restituce se v této době měly blížit do finále, nicméně kolem je stále řada nejasností. Například neexistuje podrobný soupis jednotlivých nemovitostí a jejich ocenění. Jak ale zjistila Česká televize, takový seznam lze jen těžko sestavit, z časových i finančních důvodů. Ministerstvo kultury připustilo, že to může vyvolat i vlnu žalob. Nejasnosti řešila i legislativní rada vlády. Ta se bude snažit získat na poslední chvíli aspoň částečné seznamy.

Celkem je ve hře 110 tisíc položek. Ovšem seznamy nejsou podrobné a u položek chybí ceny. Celková suma narovnání je pouhý kompromisní odhad. I tento fakt nyní vadí Věcem veřejným. „Nikdy nikdo nechtěl uveřejnit data, z kterých se částky vypočítávaly,“ řekl ČT místopředseda VV Tomáš Jarolím. 

Ministerstvo kultury, mluvčí Stanislav Brunclík pro ČT

„Pokud byste každou tu jednotlivou položku brala a zjišťovala úředním postupem, jestli to všechno odpovídá, jestli tam za ta léta nedošlo k nějakým změnám majitelů, jestli to všechno sedí na metr, odborné posudky, vyměřování, tak se nikdy k žádnému číslu odhadu majetkového vyrovnání nedostanete.“Ministerstvo teď poprvé připouští, že nejasné seznamy otevírají prostor soudním žalobám. Ty by mohly podávat jak zástupci církví, tak i stát, obce a jednotlivci. Nicméně i podle zástupců církví je složité dát podrobný seznam dohromady. „Exaktně dát dohromady všechny ty položky, které existují, by znamenalo nesmírné navýšení výdajů státního rozpočtu,“ tvrdí generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub. Podobný postoj zastává i Tomáš Kraus z Židovské obce. 

Video Reportáž Zuzany Tvarůžkové
video

Reportáž Zuzany Tvarůžkové

Dosavadní vládní kompromis počítá s tím, že by stát měl církvím vyplatit 59 miliard korun, s inflací by částka mohla narůst na téměř 79 až 96 miliard korun. Stát by měl také vrátit 56 procent majetku, o který církev v minulosti přišla.

Statek ve Slivenci, který má dostat církev zpět
Statek ve Slivenci, který má dostat církev zpět

Jedním z míst, o které usiluje třeba katolická církev, je statek a pozemky v okolí sliveneckého dvora. Nedořešené vyrovnání blokuje jenom v pražském Slivenci 58 hektarů pozemků.