Nové písmo se u dětí osvědčilo

Praha - Průběžné výsledky ověřování nového písma Comenia Script, které se už rok a půl zkouší v 35 vybraných školách, hovoří spíše v jeho prospěch - je snazší a děti víc baví. Písmo se daleko víc podobá tiskacímu a jednotlivá písmena se nemusejí spojovat jako u klasického psacího. Právě tuto charakteristiku písma naopak kritizují grafologové.

Učitelé, kteří nové školní písmo ověřují, ho jen chválí. Dětský rukopis je prý čitelnější, sklon písma stejnoměrnější, přepisy nebo diktáty jsou lepší. „Děti nedělají tolik chyb. Když přepisují text, nebo jim diktuji text, nemusí vlastně až tolik přemýšlet, jak se dané písmenko napíše, jako u klasického písma,“ tvrdí učitelka Jana Valentová. Pilotní ověřování poběží do června příštího roku, tedy dvouleté období. Výsledky se pak porovnávají s třídou, kde děti píší klasickým psacím způsobem.

Podle učitelů nové písmo Comenia Script daleko víc vyhovuje také levákůma a dětem s poruchami učení. Navíc pedagogové zaznamenali nečekaný efekt - děti, které se učily nové písmo, daleko lépe čtou. „Oni ho vlastně píší a zároveň čtou. Není to tedy ten zásadní rozdíl mezi psací a tiskací abecedou, tak děti jsou velmi motivovány pro čtení,“ soudí děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Radka Wildová.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Některým grafologům se ale právě proto Comenia Script moc nelíbí. Vadí jim, že se písmena nespojují. „Je to systém brzda – plyn. Končí jedno písmeno, mezera, pak začíná druhé. Není tady spojitost, což vyžaduje daleko více energie,“ myslí si předseda České komory grafologů Jan Jeřábek.

Podle ministerstva školství ale nové písmo uspělo. Školám jeho výuku přesto nařizovat nebude, zůstane jako alternativa k tomu dosavadnímu. Případná výuka bude nakonec záležet na dohodě učitelů s rodiči.