Mateřská centra slaví 20 let v době nejistoty

Praha - Ruka, která hýbe kolíbkou, hýbe celým světem - tak zní motto sítě mateřských center, které v těchto dnech slaví dvacáté výročí své existence v České republice. První z nich vzniklo v roce 1992 v pražské YMCA a dnes jich v zemi funguje přes tři stovky. Organizace, které rodinám nabízejí pomoc a poradenství, se však paradoxně v čase svého jubilea potýkají s nedostatkem peněz od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Dvacetileté výročí mateřských center připomíná výstava ve vestibulu MPSV, součástí oslav je také dnešní panelová diskuse se zástupci rezortu, odborníky a představiteli center. Ti doufají, že i navzdory úsporám ve státním rozpočtu najde ministerstvo peníze, které by některá z center zachránily od kolapsu.

„Chceme diskutovat na toto téma a věříme, že najdeme společné slovo, protože prevence je daleko levnější než následné řešení problémů,“ říká zakladatelka mateřských center v ČR Rut Kolínská. Podle ní je totiž prý lepší „hasit požár dřív, než vypukne“.

Mateřská centra, projev občanské společnosti, zpravidla fungují jako občanská sdružení, která zřizují matky na mateřské dovolené. Ty se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, jež umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Nabízejí odborné i laické poradenství, pomoc a kontakty pro rodiny s postiženými dětmi, spolupráci s odborníky nebo výměnu oblečení.

Rut Kolínská:

„Každý, kdo přijde do mateřského centra, se nakazí jejich pozitivní myšlenkou a pochopí, že když je dobře mámě a i celé rodině, tak že je to v pořádku. Je to záchranná síť pro problémové situace v rodinách.“


Celý koncept se do Česka dostal v roce 1990 z Německa a podle Kolínské z počátku nebylo vůbec snadné obhájit jeho existenci. „Potýkali jsme se se spoustou bariér, zejména s těmi mentálními: málokomu se chtělo zakládat mateřské sdružení, byla tu představa, že se máma nejlépe stará o dítě, když je doma. Šlo také o nepochopení ze strany obcí. Mateřská centra potřebují prostory, které by (jim) obec pronajímala levněji než za komerční cenu.“

V roce 2002, kdy v Česku byla už víc než stovka center, vznikla jejich zastřešující organizace - Síť mateřských center. I když jednotlivé organizace pracují na principu svépomoci, postupně se profesionalizují. V roce 2010 se Síti mateřských center podařilo realizovat projekty za téměř 7,84 milionu korun. Ministerstvo práce podpořilo dva projekty -  2,93 milionu na podporu rodiny, 140 000 na integraci cizinců. Z Evropského sociálního fondu získala Síť MC podporu celkem 4,18 milionu na  realizaci tří projektů. Z evropských fondů přes ministerstvo školství pak putovalo 364 000 korun na vzdělávací projekt. Některé kraje přispěly na aktivity Sítě MC a mateřských center dohromady 222 600 korunami. Činnost podpořily i další příspěvky. Sdružení skončilo ve ztrátě asi 360 000 kvůli skluzu ve financování projektů z ESF.

Video Reportáž Magdy Trojanové
video

Reportáž Magdy Trojanové

Reportáž Magdy Trojanové

9.1.2012 - 16:00

Telefonát Magdaleny Trojanové

Rozhovor s Rút Kolínskou