Heger stanoví vyhláškou počty lékařů

Praha – Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce pacientům vyhláškou zajistit, že o ně budou pečovat lékaři a sestry s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi a že jich bude dostatek. K připomínkám poslal resortům, krajům či odborům vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Lékařská komora vyhlášku zpochybnila, stanovené počty odborníků jsou prý tak nízké, že je to „ruská ruleta s životy pacientů“.

„Požadavky na personální vybavení respektují současné možnosti poskytovatelů,“ uvádí ministr v materiálu. Dosud byly personální požadavky stanoveny jen pro některé obory. Zařízení bez smluv s pojišťovnou se netýkaly vůbec. Vyhláška nově dá jednotné požadavky pro všechny obory i zařízení. Kraje dostanou vodítko při povolování a kontrole poskytovatelů.

„Vyhláška legalizuje a do budoucna ještě prohloubí personální devastaci zdravotnických zařízení, zejména nemocnic,“ varoval prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj nezajistí vyhláška bezpečnost pacientů, i když se zajištěním bezpečnosti a kvality péče zaštiťuje. „Pokud vyhláška vyjde v nezměněné podobě, bude ČLK nucena doporučit pacientům, aby vyhledávali péči pokud možno v nemocnicích s certifikátem kvality Nemocnice 21. století, který jim udělila ČLK,“ řekl Kubek.

Certifikát ČLK má do deseti ze 190 nemocnic. Požadavky na personální vybavení jsou vyšší než v připravené vyhlášce.

„Nově bude podle vyhlášky ústavní pohotovostní službu samostatně sloužit nekvalifikovaný lékař, nově nebude muset primář mít licenci ČLK a nově bude možno vytvářet spojené lůžkové fondy pro několik medicínských oborů,“ vyjmenoval výhrady Kubek. K počtům nemocničních lékařů v ústavní pohotovosti doplnil, že podle připravené vyhlášky bude jeden lékař ve službě na 90 pacientů. Komora při přípravě vyhlášky požadovala jednoho lékaře ve službě na 60 pacientů.

Vyhláška navazuje na reformní zákon o zdravotních službách, který začne platit od 1. dubna. Na připomínky k vyhlášce mají resorty čas do 27. ledna.