Češi budou moci úkolovat unii, ale jen v souladu s jejími hodnotami

Praha - Na poslední chvíli budou čeští politici připravovat podmínky pro to, aby mohli Češi přímo „úkolovat“ instituce Evropské unie, tedy společně s občany dalších zemí navrhnout, jaká konkrétní opatření či zákony by měly připravit. Novinka vychází z Lisabonské smlouvy, evropské nařízení začne fungovat 1. dubna.

Podmínkou k tomu, aby se euroúředníci museli zabývat návrhy vzniklými občanskou iniciativou, je kromě jiného to, aby se iniciátorům podařilo shromáždit nejméně milion podpisů lidí s hlasovacími právy. Mezi signatáři musejí být občané z nejméně jedné čtvrtiny zemí „sedmadvacítky“. Zapojit se budou moct jen lidé, nikoli firmy či různé organizace.

Zelenou daly občanským iniciativám koncem roku 2010 členské země EU a také unijní zákonodárci. Některé státy si ale vyžádaly, aby projekt, s jehož vznikem počítá Lisabonská smlouva o reformě EU, začal fungovat až za rok. Vyjednávání o konkrétní podobě iniciativy a podmínkách, za nichž bude moci být uplatňována, byla poměrně zdlouhavá a složitá.

Šlo třeba o to, kdy se bude prověřovat, zda bude iniciativa vlastně přípustná, respektive kdy se návrhy budou muset instituce EU opravdu seriózně zabývat. Původně se předpokládalo, že by to mohlo být ve chvíli, kdy se organizátorům té či oné iniciativy podaří shromáždit 300 000 podpisů, nakonec to ale bude už při jejím zaregistrování.

Problém je mimo jiné v tom, že přípustná bude jen iniciativa, která bude „v souladu s evropskými hodnotami“.