Obraně už přišlo 2400 žádostí o uznání bojovníka třetího odboje

Praha – Ministerstvo obrany doposud registruje více než 2400 žádostí o uznání statusu bojovníka proti komunismu. Prozatím však nevydalo žádné osvědčení ani nezamítlo některou z žádostí. Lidé, kteří si žádost podali, se podle mluvčího ministerstva Jana Pejška dozví první výsledky pravděpodobně v únoru. Pokračuje také příprava etické komise, která bude řešit případná odvolání proti zamítnutým žádostem. Veškeré potřebné informace k uznání třetího odboje najdete zde.

„Zatím nebylo vydáno žádné osvědčení účastníka odboje či odporu proti komunismu, žádná žádost ani nebyla zamítnuta. Ze zákona vyplývají úkony, které jsme povinni učinit, takže vyřízení nějakou dobu trvá,“ vysvětlil Pejšek. Ministerští úředníci žádají pro každou obdrženou žádost stanovisko Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek a Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Kroky nutné k ověření oprávněnosti žádosti jim nařizuje zákon.

Úroveň podávaných žádostí je podle ministerstva obrany různá. „Zatímco někteří dokazují svou odbojovou činnost rozsudky a dalšími dokumenty, jiní místo o odbojové činnosti píší většinou o svých útrapách s komunistickými úřady, které s odbojem přímo nesouvisí,“ řekl v nedávném rozhovoru pro resortní časopis náměstek ministra obrany Michael Hrbata.

0Zákon o třetím odboji začal platit symbolicky na 22. výročí sametové revoluce, tedy 17. listopadu loňského roku. Popisuje formy odboje a odporu. Vyjímá z nich lidi, kteří například byli zaměstnáni u bezpečnostních složek, byli členy komunistické strany, Lidových milicí, akčního výboru Národní fronty a za normalizace také Svazu československo-sovětského přátelství. Za odbojáře nebudou považováni ani lidé, jejichž odboj byl veden „zavrženíhodnou pohnutkou“, nebo ti, kteří se dopustili zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hodnot svobody a demokracie či k popření základních lidských práv a mohli se tomu vyhnout.


Komu bude žádost o uznání statusu bojovníka proti komunismu zamítnuta, může se obrátit na takzvanou etickou komisi, která ji znovu posoudí. Komise ale zatím není ustanovena. První dva členy do ní zvolil Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Na konci ledna by měl své dva zástupce vybrat i Senát. Etický panel budou tvořit i dva vyslanci Poslanecké sněmovny, dva zástupci vlády a člen vybraný prezidentem. Komise bude pravděpodobně pracovat v sídle vlády.

Uznaní účastníci obdrží peněžité ocenění 100 000 korun, pozůstalí manželé po nich pak poloviční částku. V případě, že by měli odbojáři důchod nižší než průměrný, bude jim na průměrný dorovnán.