Ministerstvo dopravy chce silničářům usnadnit kácení stromů

Praha – Stromům podél českých silnic opět hrozí, že budou moct být snadno a bez kontroly pořezány. Ministerstvo dopravy totiž plánuje novelou zákona rozvázat ruce silničářům, kteří si musí od roku 2009 na kácení každého kmenu vyřídit zvláštní povolení. Podle nové úpravy by ochránci přírody měli mít jen 15 dní na to, aby pilám zabránili. Tématu se bude podrobněji věnovat pondělní pořad Reportéři ČT, zítra ho můžete sledovat na ČT1 od 21:30.

Novela zákona kácení stromů lemující české silnice značně zjednodušuje. Silničáři si totiž stěžují, že vyřízení povolení k pořezání stromu, který ohrožuje bezpečnost provozu, trvá měsíce. Nemůžeme reagovat rychle, tvrdí správci silnic. Nynější právní úprava rovněž přikazuje, aby po kácení ihned následovalo vysazování nových stromů.

Ministerstvo hodlá silničářům vyjít vstříc. „Navrhujeme zavést režim, kdy správce jenom ohlásí a pokud do patnácti dnů nejsou žádné námitky, tak přistoupí ke kácení,“ prohlásil Martin Vavřina, ředitel legislativního odboru ministerstva dopravy. Tento nový režim by měl přitom platit nikoliv pro celé aleje, ale pouze pro jednotlivé stromy.

Alej u Žižkova pole zachráněna

Nebýt současných přísných pravidel, například osmdesát let stará alej nedaleko Žižkova pole na Vysočině by již dávno neexistovala. Starosta obce chtěl část stromů porazit, aby se mohla rozšířit cesta vedoucí do vsi. Místní obyvatelé se proti plánu ale postavili. Spor nakonec skončil na krajském úřadu, který stromořadí prohlásil za památné. Kácení se tak nekonalo.


Ministerstvo životního prostředí přesto věří, že kvůli změně zákona masivní kácení, jež proběhlo v letech 2006 či 2008, alejím nehrozí. Brání prý tomu pravidlo, že každý pořezaný strom musí být předem nahlášen. „Když se rozhodnou vykácet jeden strom a zapřou, že je to stromořadí, tak by orgány ochrany přírody měly být dostatečně zorientovány,“ myslí se náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař. Patnáct dní by podle MŽP mělo být pro ochránce přírody dostatečně dlouho, aby situaci ověřili.

Patnáctidenní lhůta je málo, tvrdí ochránci přírody

Ochránci přírody s ministerstvem ovšem nesouhlasí, 15denní lhůta je podle nich málo. „Obecní úřady se nedostanou ani k tomu, aby se podívaly do terénu, o jaké stromy se vlastně jedná. Jestli je to stromořadí, nebo solitérní dřevina,“ upozornil Jakub Esterka z organizace Arnika. Potvrdila to prý praxe před rokem 2009, kdy radnice oznámení často neřešily a aleje padaly k zemi.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Sporným stromům k přežití příliš nepomůže ani to, že podle novely se bez povolení můžou kácet jen samostatné dřeviny, ale už ne stromořadí. Zákon totiž přesně nedefinuje, co je to stromořadí. V posledních osmi letech zmizelo jen z okolí silnic nižších tříd víc než 100 tisíc stromů. Ochránci přírody navíc zdůrazňují, že sázení těch nových za pády starých kmenů většinou pokulhává.