Ministerstvo chystá přírůstek chráněných krajinných oblastí

Praha – Do konce letošního roku by se měl počet chráněných krajinných oblastí České republiky rozšířit na 26 o CHKO Máchův kraj, tedy okolí Doks. Do roku 2014 pak chce ministerstvo životního prostředí (MŽP) uzavřít debatu s obcemi o vzniku CHKO Brdy, která má ležet na části území rušeného vojenského újezdu. Záměr podle ministra Tomáše Chalupy čeká ještě debata s obcemi, aby v budoucnosti nevznikaly spory podobné těm v národním parku Šumava.

Obce v Brdech původně vzniku chráněné krajinné oblasti přály, nyní zvažují, zda by nebylo lepší vyhlásit místo toho několik menších chráněných ploch, řekl dnes Chalupa novinářům. „Na hledání kompromisu máme dva roky,“ konstatoval.

Vznik CHKO Máchův kraj už úřad s obcemi dojednal. V době, kdy rozpočet ministerstva životního prostředí, a s ním i příspěvky na správu rezervací, klesá, podle Chalupy ve prospěch záměru promluvil i fakt, že bude ležet v těšné blízkosti už existující CHKO Kokořínsko. „Nebude se stavět nové sídlo správy, tu bude zajišťovat správa Kokořínska,“ podotkl Chalupa. V oblasti se vyskytuje 96 zvláště chráněných druhů rostlin a 163 zvláště chráněných druhů živočichů, uvedl úřad v tiskové zprávě.

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka

Východiskem pro navrhovanou hranici území CHKO Máchův kraj jsou evropsky významné lokality, zejména Jestřebsko-Dokesko, a ptačí oblast Dokeské pískovce a Mokřady. V chráněném území bylo v posledních letech zjištěno přibližně 60 ohrožených druhů rostlin. Lokalita je také hnízdištěm bukače velkého, jeřába popelavého a orla mořského. Naprostým unikátem je orchidea prstnatec český. Tento endemit se nevyskytuje nikde jinde na světě. Roste jen na rašeliništi Barónský rybník, který je součástí Jestřebských slatin, ty mají být vyhlášeny Národní přírodní památkou.