Dohled nad obecními smlouvami budou mít v rukou i občané

Praha - Novela zákona, kterou dokončuje ministerstvo vnitra přinese výrazné změny do života obcí. Má totiž dosáhnout větší transparentnosti nakládání s obecním majetkem a vůbec poprvé se do boje proti nevýhodným nebo podezřelým pronájmům a prodejům budou moct pustit i sami občané.

Záměr prodat nemovitost bude muset viset na úřední desce a na internetu nikoli 15, ale 30 dní před rozhodnutím zastupitelstva. Nejde však o jedinou chystanou změnu především pro samotné občany. Ti totiž budou sami moct u soudu požadovat, aby obec vymáhala způsobenou škodu, pokud tak sama neučiní. Nebo se budou moct domáhat zrušení nevýhodné smlouvy u soudu. „Zákon by mu jasně garantoval, že občan obce může smlouvu napadnout a může se domáhat jejího zneplatnění,“ shrnul Jan Kotecký ze sdružení Oživení.

Náměstek ministra vnitra Ondřej Veselský počítá i s tím, že se mohou v budoucnu objevit i „kverulační žaloby“ a další problémy. „Ale tam je to vykompenzováno zvýšenými soudními poplatky,“ upozornil.

Místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech:

„Všechno, co by posílilo průhlednost, ano. Ale dát pozor na to, aby to nebylo lehce zneužitelné.“


Obce také budou muset zveřejňovat smlouvy a o pronájmu nemovitostí bude rozhodovat celé zastupitelstvo, nikoli jen rada. Zástupci obcí souhlasí, někteří se ale obávají nárůstu byrokracie. Přesná podoba změn se v současnosti dolaďuje podle připomínek jiných úřadů. Ministerstvo vnitra ji chce vládě předložit koncem února.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské