Ministerstvo dokončilo záměr zákona o státním zastupitelství

Praha - Ministerstvo spravedlnosti poslalo dnes do připomínkového řízení věcný záměr nového zákona o státním zastupitelství, která si klade za cíl zejména posílit nezávislost žalobců a zlepšit vyšetřování korupčních a hospodářských kauz. Mezi hlavní novinky návrhu patří například časově omezený mandát pro nejvyššího státního zástupce, vytvoření speciálního útvaru pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem či zrušení vrchních státních zastupitelství.

Šéfa žalobců by měl podle nové normy jmenovat prezident na desetileté období s tím, že nikdo nebude moci být zvolen do funkce opakovaně. Nyní nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na neomezenou dobu. Odvolat šéfa žalobců by pak mělo být nově možné pouze na návrh vlády v řízení u Nejvyššího správního soudu. „V čele státního zastupitelství tak bude stát osobnost nezávislá na politických vlivech,“ tvrdí ministerstvo.

Stejný časový mandát má mít podle návrhu i náměstek nejvyššího státního zástupce, který bude stát v čele útvaru pro boj s korupcí. Tento útvar má sdružovat žalobce z okresních, krajských a vrchních státních zastupitelství, kteří k němu budou přiděleni na sedm let a budou moci být jmenováni opakovaně. Zároveň návrh počítá se zrušením vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci, jichž funkci má protikorupční státní zastupitelství zčásti přebrat.

Ministerstvo také plánuje zavést výběrová řízení na funkce vedoucích státních zástupců, která by vedl nejvyšší žalobce. Krajští a okresní šéfové státních zastupitelství pak budou moci být na svých pozicích sedm let. Odvolat funkcionáře bude moci nově pouze Nejvyšší správní soud ve speciálním řízení, nikoli ministerstvo. Úřad chce zároveň vytvořit pro žalobce kariérní řád.

Ministerstvo původně navrhovalo řešit problémy se špatnou pověstí a nedůvěrou veřejnosti, se kterými se státní zastupitelství dlouhodobě potýkají, dvěma změnami zákona. Takzvanou malou novelu představil úřad již loni v březnu. Návrh počítal například s omezeným - desetiletým - funkčním obdobím pro nejvyššího státního zástupce. Úprava měla nastavit i funkční období vrchních, krajských a okresních žalobců. Vláda však novelu neprojednala, rozhodlo se o tom, že by norma byla přijata až společně s většími koncepčními změnami zákona. Ministerstvo předpokládá, že by nový zákon mohl začít platit od počátku příštího roku.