ČSSD chce změny, které by snížily zadluženost domácností

Praha – Sociální demokraté navrhují kvůli zadluženosti českých domácností šest legislativních opatření. Chtějí například omezit smluvní sankce, zavést povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení dluhu před podáním žaloby, spojovat všechna exekuční řízení proti jednomu dlužníkovi do jednoho či zavést nutnost zastoupení nezletilých zástupcem. Některé z těchto změn již podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) plánuje vláda.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Vladimir Godnik

Podle sociální demokracie dluží domácnosti v ČR přes bilion korun a často se dostávají do dluhové pasti. Jedním z důvodů jsou podle místopředsedy ČSSD Jiřího Dienstbiera špatně nastavená pravidla vymáhání pohledávek. Smlouvy například často obsahují téměř drastické pokuty za nedodržení plateb. Dlužníci také nemají možnost zaplatit dluh před tím, než na ně věřitelé podají žalobu. Někdy o něm totiž nevědí, a jejich výdaje se pak mohou z několika set korun vyšplhat až na zhruba 20 000.

Této situaci by mohl podle Dienstbiera zabránit strop pro smluvní sankce, který by byl trojnásobkem zákonného úroku z prodlení. Stejně jako vláda pak ČSSD navrhuje zavést takzvanou povinnou předžalobní výzvu. Podle té by musel věřitel vyzvat dlužníka k zaplacení jeho dluhu předtím, než na něj podá žalobu. Pokud to neudělá, nebude mít právo na náhradu nákladů řízení před soudem.

Ke snížení nákladů na exekuce pak má vést spojování exekucí, pokud půjde o stejného dlužníka. I v tomto kroku se sociální demokraté a vláda shodují. ČSSD pak požaduje také povinnost zastoupení nezletilého v soudním řízení zákonným zástupcem, zavedení místní příslušnosti exekutora a opatření, podle kterého nebude exekutor oprávněn prodat majetek, dokud se neprokáže, že patří dlužníkovi.

Pospíšil řekl, že si počká na konkrétní podobu některých návrhů a je ochoten o nich diskutovat. Jde například o zavedení stropu pro smluvní pokuty. Nelíbí se mu však například opatření, podle kterého by exekuci mohl provést pouze místně příslušný exekutor. Podle něj by to poškodilo věřitele, který má právo si vybrat exekutora, kterému věří. Dienstbier zase považuje za problematické některé změny exekučního a občanského soudního řádu, které jsou nyní ve sněmovně.

Video TK ČSSD k zadlužení domácností
video

TK ČSSD k zadlužení domácností