Exekutorům se sníží odměny z vymáhání pokut

Praha – Ministerstvo spravedlnosti chystá výrazně snížit odměny exekutorům a advokátům při vymáhání pokut. Z nové vyhlášky, kterou má Česká televize k dispozici, tak mimo jiné vysvitla naděje pro dlužníky, jejichž nezaplacená pokuta se vlivem prodlení a poplatků v exekučním řízení často vyšplhá mnohonásobně výš. Výše exekuce je úměrná odměnám pro její řešitele, proto zaváhání či přehlédnutí povinnosti uhradit pokutu by podle nového dokumentu nemělo vyústit v neúměrné navýšení trestů.

Nesmlouvavé podmínky exekučních řízení, které jsou často terčem kritiky, dobře znají stovky lidí. Většinu takových příběhů spojuje počáteční chyba – nezaplacení byť nebolestivé pokuty – za jízdu načerno nebo dopravní přestupek. Postupem doby se však v procesu vymáhání pokuta nepoměrně zvýší. Lidé sice budou muset platit pokuty i nadále, ministerstvo lidem vyšlo vstříc tak, že výrazně snížilo podíl odměn advokátů a exekutorů.

Za zmíněnou pokutu za černou jízdu ve výši 800 korun dnes člověk v exekuci může zaplatit až 13 tisíc. Celkem 6 750 si z dané částky odnese advokát a 6 500 korun exekutor. Podle materiálu, který má Česká televize k dispozici, se tyto odměny výrazně sníží, a to až na 3 850 korun. Advokát by tak v tomto případě dostal 1 500 korun, na exekutora zbude 2 350 korun.

Video Reportáž Lukáše Dolanského
video

Reportáž Lukáše Dolanského

Podle společnosti Člověk v tísni jde ze strany státu o dobrý signál, ministr by ale podle ní měl jít ještě dál. „Za vůbec optimální bychom považovali, aby jisté náhrady nesl vesměs věřitel, jako je tomu třeba ve Švýcarsku,“ uvedl zástupce společnosti Daniel Hůle.

Advokátní komora již v minulosti vyjádřila nesouhlas s plošným snížením odměn. Za dobrou zprávu mohou ministerský plán naopak považovat lidé, kteří se v budoucnu dostanou do problémů s exekucí. Těch, kteří si na zapomenutou pokutu museli půjčit například od rodinných příslušníků, se vyhláška už nedotkne.

Ministerstvo připravuje i rozsáhlou novelu exekutorského řádu, která by práva dlužníků posílila. Nově by se pak dlužník v případě, kdy má o oprávněnosti exekuce pochybnosti, mohl obrátit na soud, ten by exekuci pozastavil a prošetřil, zda vše proběhlo podle zákona. Novela přináší ještě jednu novinku: už by se totiž nemělo stávat, že člověk nezaplatí nějakou menší částku, poté na dluh zapomene a rovnou mu přijde příkaz od exekutora. Novela totiž přináší tzv. předžalobu, to znamená, že se člověk o dluhu dozví ještě předtím, než proběhne soud.