Ministerstvo zveřejnilo skupinu expertů k D47

Praha – Ministerstvo dopravy zveřejnilo seznam osmi odborníků, kteří prověří stavbu dálnice D47, o jejíž kvalitu se dosud přelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a stavební společnost Eurovia CS. V seznamu jsou za ŘSD Vladimír Měšťan a za zhotovitele stavby Ján Špaňo. Skupina prostuduje stovky právních a technických dokumentů k D47 a po prozkoumání 900 údajných vad reklamovaných ze strany ŘSD doporučí další postup reklamace.

Nezávisle na expertní kontrole provede ŘSD na dálnici kopané sondy, kterých se budou účastnit i zástupci Eurovie. Měly by ukázat, jestli byl při výstavbě dálnice použit nevhodný materiál, jak dosud tvrdilo ŘSD.

Jedním z úkolů pracovní skupiny je podle jejího vedoucího Daniela Bartka také uklidnění vyhrocené situace mezi ŘSD a Eurovií. Státní a soukromá společnost se v médiích donedávna vzájemně osočovaly za údajná pochybení, což není vhodný způsob řešení reklamace, uvedl Bartek. Úkolem zástupců Eurovie a ŘSD v pracovní skupině bude dohlížet na objektivitu postupu skupiny, dodal Bartek.

Součástí týmu budou za ministerstvo dopravy poradce ministra Otakar Vacín, člen majetkové komise pro nakládání s majetkem státu Miroslav Duda, vrchní ředitel legislativně právního úseku Jakub Kopřiva, ředitel odboru infrastruktury a územního plánu Josef Kubovský a soudní znalec v oboru dopravních a inženýrských staveb Karel Pospíšil.

Stát za úsek dálnice dlouhý 8,5 kilometru utratil celkem 4,3 miliardy korun. Nedlouho po uvedení do provozu se povrch vozovky zvlnil, což je prý podle ŘSD důsledek použití nevhodného materiálu, takzvaného studeného odvalu, na stavbu tělesa dálnice. ŘSD v rámci reklamačního řízení požaduje opravu po společnosti Eurovia CS, která převzala dodavatele této komunikace, stavební firmu ODS-Dopravní stavby Ostrava. Eurovia pochybení odmítá.

Skupina odborníků prověřující D47:

Ing. Daniel Bartek (pověřen řízením pracovní skupiny)

 • Státní tajemník – náměstek ministra
 • Řízení mj. právní sekce ministerstva dopravy
 • Strojní inženýr – specializace metrologie (vstupní a výstupní kontroly vad, kontrola jakosti)
 • 20 let praxe v řízení projektů a výroby

Ing. Otakar Vacín

 • Poradce ministra dopravy
 • Stavební inženýr
 • Více než 50 let praxe v oboru dopravních staveb a pozemních komunikací

JUDr. Miroslav Duda

 • Právník
 • Od 2003 členem majetkové komise pro nakládání s majetkem státu na Úřadu pro zastupování s majetkem státu ve věcech majetkových
 • Působí na katedře soukromoprávních disciplín Policejní akademie České republiky, vyučuje mj. specializovaný předmět právní vztahy k nemovitostem

Mgr. Jakub Kopřiva

 • Právník – vrchní ředitel legislativně právního úseku
 • Od roku 2005 odborník na legislativu

Ing. Josef Kubovský

 • Ředitel odboru infrastruktury a územního plánu
 • Stavební inženýr, obor konstrukce a dopravní stavby
 • Více než 30 praxe v oboru pozemních komunikací a budování infrastruktury

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

 • Ředitel Centra dopravního výzkumu
 • Soudní znalec v oboru dopravních a inženýrských staveb; obory: konstrukce a dopravní stavby, dopravní infrastruktura
 • 20 let praxe - projektant silničních komunikací v SRN, později v ČR, následně profese výzkumného pracovníka, experta zabývajícího se v českých a zahraničních projektech geotechnikou dopravních staveb, podložím a konstrukcemi vozovek, nedestruktivní diagnostikou vozovek a mostů, přímo pojížděnými mostními konstrukcemi, dopravními systémy a systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou

Ing. Vladimír Měšťan

 • Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Ján Špaňo

 • Eurovia CS, a.s.