Přímá volba starosty jen v některých obcích

Praha – Věcný záměr ústavní novely, podle níž by v některých obcích mohli lidé v budoucnu volit starosty v přímé volbě, prošel vládou. Přímá volba starostů by podle záměru byla omezena jen na obce, které nemají obecní radu. Podle podkladů pro dnešní jednání kabinetu neznamená taková změna radikální zásah do současné koncepce fungování samosprávy. Na základě věcného záměru nyní začne vznikat paragrafové znění ústavní novely.

O přímé volbě starostů jednala vláda už loni v létě a tehdy uložila šéfce legislativní rady vlády Karolíně Peake (VV) a ministerstvům vnitra a spravedlnosti vytvořit návrh potřebných ústavních změn. Novela měla podle loňských představ umožnit přímou volbu starostů už v příštích komunálních volbách v roce 2014.

Rada se v současnosti nevolí v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů. Zákon ale umožňuje i nejmenším obcím určit si patnáctičlenné zastupitelstvo a pak zvolit radu. V obcích od 3000 do 10.000 obyvatel samo zastupitelstvo může určit, zda bude mít od 11 do 25 členů, takže rada teoreticky nemusí existovat i v některých větších obcích či dokonce městech. Přesný počet obcí, kde by byl starosta volen přímo, tak v současnosti nelze určit. Z celkového počtu 6 250 obcí v zemi jich do 10 tisíc obyvatel má skoro 6 tisíc.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

„V obcích, kde se rada nevolí již v současnosti vykonává většinu pravomocí rady starosta, a proto by navrhované řešení neznamenalo radikální zásah do současné koncepce fungování státní správy,“ uváděly podkladové materiály pro dnešní schůzi vlády.

Podklady pro jednání kabinetu obsahovaly i hrubý výpočet, kolik by přímá volba starostů stála, pokud by se konala jako většinová a jednokolová. Náklady při souběhu volby s řádnými volbami do zastupitelstev vyšly na přibližně 3 tisíce korun na obec, při dodatečných nebo opakovaných volbách je to okolo 85 tisíc korun na obec. Český statistický úřad zvýšení svých nákladů v takovém případě odhadl na 18 milionů korun.