Každý člověk by měl chodu společnosti rozumět, tvrdí sociolog

Praha – Podle sociologa Jiřího Siostrzonka se migraci v dnešní době nedá zabránit. Lidé se neustále přemisťují z místa na místo, to je podle něj základní charakteristika nomádské společnosti, ve které žijeme. Tvrdí ale, že pokud se člověk rozhodne žít v dané kultuře, musí také respektovat její pravidla. A to bez ohledu na jeho národnost nebo rasu. Není podle něj možné, aby se do dané společnosti snažil začlenit chování, na které je zvyklý. To je pak prý častým důvodem kulturního krachu.

Každý člověk žijící v dnešní společnosti by měl mít podle Siostrzonka alespoň základní povědomí o sociologii. „Zprávy o aktuálním dění nejsou příliš příznivé a jednoduché, a tak by se měl člověk umět v dané situaci aspoň nějakým způsobem orientovat,“ vysvětlil sociolog. Podle jeho slov řada lidí současnou společnost nezvládá. Lidé prý stále ještě nejsou usazeni na nové židli, která tu vznikla po roce 1989, a tak se pak neumí potýkat s problémy současnosti. „Nejsou na ně připraveni,“ komentuje.

Velký důraz klade sociolog na výchovu a vzdělání

„Velký potenciál spatřuji ve výchově a vzdělání. Pokud bude člověk kvalitně vychován a vzdělán, sám o sobě už bude určitým přínosem pro společnost. Měla by se vytvořit kultivovaná společnost, která bude schopna řešit i tak složité problémy, jako je sociální vyloučení, migrace, a podobně,“ dodává sociolog. Ve svém vyjádření se odkazuje na sociologa polského původu Zygmunta Baumana, který ve své publikaci Individualizovaná společnost poukazoval na to, že jedna doba končí a druhá ještě nezačala. „Proto vznikla jakási anomie společnosti, kdy ona sama ještě neví, jakým směrem se bude ubírat,“ podotkl Siostrzonek.

Jiří Siostrzonek je vysokoškolský pedagog, sociolog, fotograf. Pracuje i jako zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Podílel na celé řadě projektů, třeba "Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století“ a „Zlín a jeho lidé“. Živí se i jako režisér a dramaturg divadelního souboru Radovana Juhy v Opavě. Napsal několik divadelních her a řadu scénářů pro televizní a rozhlasové pořady a vystoupení skupiny „Děsně fajn“.


Video Rozhovor s Jiřím Siostrzonkem
video

Rozhovor s Jiřím Siostrzonkem