Senátní výbor jednal o přímé volbě. Váhá nad imunitou či odvolatelností

Praha – Už příští týden budou senátoři jednat o návrhu novely ústavního zákona o přímé volbě prezidenta. Dokument posvěcený prosincovou schůzí sněmovny si horní komora nechala nezávisle posoudit od špičkových ústavních expertů z právnických fakult. Podle předsedkyně ústavního senátního výboru Jiřiny Rippelové většina z oslovených expertů upozornila na pasáže, které mohou v případě schválení způsobit ústavní problémy. K položkám hodných dopracování prý patří otázka imunity prezidenta nebo jmenování členů bankovní rady.

Právě výsledky 16 posudků od ústavních právníků se dnes ústavní senátní výbor zabýval. „Z těch 16 stanovisek se tři vyjadřují na podporu přímé volby a v těch zbylých je vyjádřena určitá obava z rozkolísání našeho ústavního systému v případě, že přímá volba bude schválena,“ sdělila Rippelová. Obsahem výtek je například výrazné zpřísnění podmínek pro odvolání přímo volené hlavy státu. V současnosti může prezidenta republiky podezřelého z velezrady poslat k Ústavnímu soudu nadpoloviční většina senátorů. Podle novely je k tomuto aktu třeba třípětinová většina senátorů se souhlasem třípětinové většiny poslanců.

„Z toho vyplývá, že prezident republiky, byť přímo volený, bude prakticky neodvolatelný. To, že se dohodne třípětinová většina senátorů a poslanců, že pošle prezidenta k soudu, je nota bene pouze přizvání. To je jedna z věcí, na které upozorňují všechna stanoviska, a o tom jsme se dnes na senátním výboru také bavili,“ prohlásila Rippelová.

Jednání horní komory parlamentu
Jednání horní komory parlamentu

Dalším z komentovaných bodů je otázka prezidentské imunity. Parlamentní strany se na této změně při vyjednávání shodly nejsnáze. Prezident volený občany by měl požívat imunity pouze po dobu vykonávání mandátu, nikoliv doživotně jako dnes. Podle expertních posudků jde však o nevyvážený postoj vzhledem k dalším voleným osobám. „Je to v nepoměru k poslancům a senátorům, kteří nadále mají doživotní imunitu,“ parafrázuje předsedkyně komise.

Pokud přímá volba projde, sebrala by senátorům jednu z mála pravomocí, které horní komora Parlamentu má. V horní komoře však má výraznou sílu ČSSD, která novelu dlouhodobě prosazuje. Z průzkumu Hospodářských novin vyplývá, že minimálně 48 členů Senátu je pro přímou volbu. K zapotřebí je přitom potřeba o jednoho senátora navíc.

Video Rozhovor s Jiřinou Rippelovou
video

Rozhovor s Jiřinou Rippelovou