Dobeš dostal další petici od nespokojených učitelů

Praha – Na ministerstvo školství dorazila další petice proti rušení praktických, dříve zvláštních škol. S jejich útlumem počítá vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Listinu podepsalo skoro 18 tisíc učitelů a rodičů. Nelíbí se jim, že by slabší a problémové děti měly usednout do lavic v běžných třídách. Důvodů k tomu je několik, jednak by pomalejší a problémové děti mohly brzdit zbytek třídy, a zároveň by pedagogové neměli patřičný čas na to, aby se mohli všem dostatečně věnovat.

Od roku 2013 by podle plánu ministerstva školství měly být všechny děti bez ohledu na schopnosti a potřeby pohromadě. Už od začátku ale tato představa budí velké emoce. Nespokojeným učitelům vadí především povrchnost a jednostranné řešení problémů ve prospěch romských dětí.

Jana Smetanová, ředitelka ZŠ Prodloužená, Pardubice:

„Paní učitelka nebo učitel má na starosti minimálně 25 dětí a tomu žákovi se nemůže věnovat tak, jako se mu věnují v praktické škole.“


Obavy ale potvrzují i hlasy z regionů. Školy nemají potřebné miliardy ani výbavu na to, aby příliv žáků se speciálními potřebami zvládly. Pokus o začlenění dětí z praktických škol mezi ty ostatní prý bude problém pro obě strany.

Prohlášení pedagogů:

„Návrh mnoha opatření k podpoře dětí jedné skupiny je zároveň potlačováním práv na vzdělávání a zdravý vývoj skupin ostatních.“