Rušení kojeneckých ústavů není připravené, tvrdí ČLK

Praha – Česká lékařská komora (ČLK) se obává plánovaného rušení kojeneckých ústavů a transformace péče o ohrožené děti do tří let věku. „Celý projekt zvaný transformace péče vůbec není připraven, a je tudíž v nejbližších měsících a letech nereálný. Získat a připravit stovky pěstounských rodin během dvou let je nemyslitelné,“ řekl novinářům tajemník vědecké rady Pavel Kubíček. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce, aby děti do tří let věku přestaly chodit do ústavů už od roku 2014. Vědecká rada ČLK dnes varovala, že nepromyšlené rušení kojeneckých ústavů by mohlo poškodit děti, které potřebují kvalifikovanou péči.

Prezident ČLK Milan Kubek uvedl, že komora udělá vše pro to, aby dokud nebudou vytvořeny reálné alternativy, které zlepší péči, tato zařízení zůstala. „Domníváme se, že rušení ústavů by mělo následovat až po vybudování nového systému, jinak hrozí, že část dětí zůstane bez patřičné odborné péče, nebo dokonce na ulici,“ dodal Kubíček. 

Se změnami péče o nejmenší počítá národní strategie ochrany práv dětí, kterou počátkem roku přijala vláda. Česko je za vysoký podíl chlapců a děvčat v ústavech dlouhodobě terčem kritiky mezinárodních organizací. Republice to loni vytýkal třeba Výbor OSN pro práva dítěte. 

Schválená strategie počítá s legislativním ukotvením věkové hranice, pod niž nebude možné děti do ústavů umístit. Limit tři roky by mohl v zákonech být od roku 2014, o dva roky později by se mohl posunout až na sedm let.

Kojeneckými ústavy ročně projdou 2 000 dětí, z nich 55 procent se vrací do původní rodiny a 32 procent do adoptivní nebo pěstounské rodiny. Pro část dětí zatím zůstává jedinou možností ústav. 

František Schneiberg, předseda společnosti sociální pediatrie Purkyňovy lékařské společnosti: „Jsme pro to, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v rodinách, pokud možno vlastních. Nechť ministerstvo pracuje intenzivně na rozvoji pěstounské péče, pěstounů bude přibývat, dětí se bude pouštět z ústavů víc a postupně mnohá tato zařízení zaniknou.“ 

Milan Kubek: „Ústavy nejsou žádné koncentráky na děti, jsou to zařízení, která dětem poskytují péči na špičkové úrovni.“ Nynější ústavy a domovy by se měly proměnit, a to do roku 2018. Místo velkých zařízení by měly fungovat hlavně služby ambulantní a terénní, ve kterých by se uplatnili i nynější pracovníci z ústavů. Peníze, které nyní plynou do ústavní péče, se mají přesměrovat hlavně do služeb a do podpory vlastních a náhradních rodin. První změny chce ministerstvo prosadit už letos od pololetí. Týkají se třeba financování a podpory pěstounů.