Poplatek za povolení tomboly bude desetkrát nižší, rozhodl Kalousek

Praha - Ministr financí Miroslav Kalousek dnes rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Ten se tak fakticky sníží z 5 000 korun na 500. Toto rozhodnutí, vydané podle daňového řádu, se bude vztahovat na všechny případy v celém letošním roce.

Přijetím zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa se v legislativním procesu změnila příslušná položka sazebníku zákona o správních poplatcích s účinností od 1. ledna 2012. Do konce loňského roku byl stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her, kdy v případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Od ledna 2012 je však správní poplatek určen fixní částkou, která je stanovena pro všechny druhy loterií a jiných podobných her bez rozdílu na 5 000 Kč.

„Toto ustanovení, které nebylo záměrem předkladatele, považuji za nešťastné, neboť neúměrně zatěžovalo pořadatele malých tombol, hlavně v případě dobročinných plesů a jiných charitativních akcí,“ uvedl Kalousek. Vedle toho účel poplatku neodpovídá administrativní náročnosti vyřizování povolení. „Proto jsem se rozhodl o prominutí větší části poplatku již od počátku letošního roku,“ dodal ministr.

Rozhodnutí také snižuje poplatek za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly z 3 000 Kč na 300 Kč. Všem poplatníkům, kteří uvedené správní poplatky uhradili, vznikne účinností tohoto rozhodnutí přeplatek 4 500 Kč, respektive 2 700 Kč. Správní úřad vrátí přeplatek na žádost poplatníka. MF zveřejní podrobnosti příští týden.

MF také nedávno předložilo návrh nového herního zákona, který vychází z pojetí tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí. Tato změna spočívá v tom, že z působnosti zákona úplně vyloučí tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 000 Kč. Tomboly, u nichž úhrnné výhry překročí 100 000 Kč, budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti (tedy nebudou již povolovány), a tudíž by také nepodléhaly správnímu poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení. Účinnost zákona se plánuje od 1. ledna 2013.

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody