V pitné vodě z vodovodu jsou stopy léků, zdraví neohrožují

Praha - Státní zdravotní ústav (SZÚ) zjistil ve vodovodní síti při prvním systematickém mapování pitné vody v ČR stopová množství léků, nejčastěji ibuprofenu. Ze studie provedené v letech 2009 až 2011 podle mluvčí SZÚ Dany Fragnerové vyplynulo, že výskyt léčiv v pitné vodě tuzemských vodovodů je velmi vzácný a velmi nízký a není spojen s žádným zdravotním rizikem.

Nulové riziko dokládá zpráva porovnáním nalezeného ojedinělého maxima ibuprofenu 20,7 nanogramu na litr vody. Člověk by při denní spotřebě dva litry vody musel pít tuto vodu 26 tisíc let, aby přijal dávku ibuprofenu odpovídající jedné tabletě, kterou tisíce pacientů užívají běžně.

Výzkumníci sledovali výskyt naproxenu, ibuprofenu a diclofenacu, tedy nejčastěji užívaných protizánětlivých a antirevmatických přípravků, carbamazepinu na léčbu epilepsie a hormonálně aktivní látky 17-ethinylestradiol, která je součástí antikoncepčních přípravků. „U vzorků vody odebraných ze sítě více než stovky vodovodů byl jen ve třech případech zjištěn pozitivní nález - třikrát ibuprofen a jednou carbamazepin. V ostatních případech byly nálezy pod mezí stanovitelnosti půl nanogramu na litr vody,“ uvedla mluvčí.

Léčivé látky se do pitných vod dostávají hlavně močí a spláchnutím nepoužitých léčiv do záchodu. Zveřejněním studie chce SZÚ varovat před nerozumným užíváním léků a jejich nesprávnou likvidací. „I když se nejedná o riziko pro člověka, stopy těchto látek mohou ohrozit vodní organismy z povrchových vod pod vyústěním čistíren odpadních vod,“ uvedla mluvčí.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

K průběhu studie doplnila, že měla tři etapy. Cílem první byl základní screening všech krajů a hlavních vodovodů. Z kohoutků veřejných budov bylo odebráno 92 vzorků z 92 různých vodovodů, z toho 65 vzorků pitných vod z povrchových a smíšených zdrojů a 27 vzorků z podzemních zdrojů. Ani v jednom vzorku nebyla nalezena žádná ze sledovaných látek, případné nálezy byly nižší než mez stanovitelnosti.

Druhá etapa se zaměřila na 23 kritických lokalit s úpravnami vody na dolních tocích řek zatížených odpadními vodami. Nejvíce záchytů bylo u ibuprofenu, 12, dalších osm bylo u carbamazepinu, pět u naproxenu a dva u diclofenacu. Všechny nálezy byly pod mezí stanovitelnosti. Třetí etapa se zaměřila na ověření nálezů z druhé etapy, zda se látky nalezené u výstupu z úpravny vody objevují také v distribuční síti. Odebráno bylo 15 vzorků vody z osmi různých vodovodů. V naprosté většině případů byly nálezy nižší než ve druhé etapě.