Vláda chce snížit počet zvláštních škol, učitelé protestují

Praha – Stovky učitelů protestují proti plánu ministerstva školství výrazně omezit stávající síť speciálních základních škol. Nový vládní záměr počítá s tím, že děti, které navštěvují tzv. zvláštní školy, by se nově měly integrovat do tříd v běžných základních školách. Část pedagogů ovšem plánu ministerstva oponuje s tím, že hlavní proud školství není na přijetí žáků s lehkým mentálním postižením připraven a že mu zde pedagogové nebudou moct věnovat dostatečnou pozornost.

„Zásadně nesouhlasíme s integrací a inkluzí žáků ze základních škol praktických do běžných tříd základních škol, pokud nejsou vytvořeny dostatečné materiální a personální podmínky pro úspěšné začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ stojí v petici, kterou iniciovali učitelé z litomyšlské základní školy a k níž se podpisem připojilo 18 tisíc učitelů a rodičů. „Je nutné si uvědomit, že inkluze je pro některé žáky i z odborného hlediska nevhodná a pro tyto děti nejsou na běžných základních školách vytvořeny předpoklady pro vzdělávání podle jejich schopností.“

Učitelé z běžných základních škol se navíc obávají, že se s novým systémem nebudou moct naplno věnovat všem žákům tak, jak potřebují. „Dětem je tam (ve speciálních školách) dobře, tam mají své ideální podmínky pro vzdělání podle svých schopností,“ upozorňuje iniciátorka petice Jana Šauerová.

V České republice chodí do speciálních základních škol 34 323 dětí. Lehké mentální postižení má diagnostikováno 15 823 z nich. Do běžných ZŠ pak chodí 970 dětí s lehkým mentálním postižením.


„Každé to dítě bude muset dostat nějakou, abych to řekla laicky, větší podporu, asistenta pedagoga, individuální plán, menší školní kolektivy atd.,“ potvrzuje nutný předpoklad pro omezení sítě speciálních škol zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Počítá s tím i vládní strategie, podle které čeká přesun do běžných škol také speciální pedagogy. Umožnit dětem se zvláštní péčí běžné studium má také finanční pomoc od státu, který by těm nejchudším mohl přispívat na jízdné, stravu, pomůcky, mimovýukové aktivity ve škole nebo školní výlety. Detailnější podobu plánovaných změn ovšem ministerstvo školství přibližovat nechtělo.