Plzeňská práva chtějí akreditaci. Studenti podali ústavní stížnost

Plzeň - Plzeňská práva mají podle vedení Západočeské univerzity (ZČU) dostatečné personální zabezpečení pro perspektivní výuku. Akademická obec fakulty i celé univerzity tak dnes odmítla vyjádření akreditační komise, jež nechce prodloužit plzeňským právům akreditaci magisterského oboru hlavně kvůli tomu, že nedokázala vytvořit stabilní a kvalifikovaný sbor vlastních akademiků. Vedení ZČU se chce co nejdříve sejít s ministrem školství Josefem Dobešem (VV) a vidí jako šanci požádat o znovuposouzení žádosti práv o prodloužení akreditace, uvedla rektorka Ilona Mauritzová.

„Ministr ale zatím na žádost o schůzku nereagoval. V dalších krocích chce univerzita postupovat plně v souladu s ministerstvem školství. Zatím nepřipravujeme žádné krizové scénáře. Uvítali bychom systémové řešení, na němž bychom se s ministerstvem dohodli,“ dodala. Podle ní stále existuje možnost podání nové žádosti a prodloužení akreditace magisterského i bakalářského oboru, aby mohla fakulta fungovat i od září.

„Jsme právníci a vymýšlíme právní cesty“

Fakulta i ZČU stále čekají na to, jaké bude písemné stanovisko akreditační komise, jež by měly dostat do příští středy; rektorka ho zná zatím jen ústně od předsedkyně komise Vladimíry Dvořákové. Pak je škola připravena podat proti rozhodnutí rozklad a právnická fakulta sama pracuje na dalších právních krocích, které by existenci fakulty ubránily.

„Senát univerzity i fakulty chce rozhodnutí akreditační komise zvrátit. Všichni hledáme, co můžeme. Jsme právníci a vymýšlíme právní cesty. Rozklad je určitě cestou a analyzujeme také další varianty, ale odpíchneme se od písemného podkladu,“ uvedl předseda akademického senátu fakulty Tomáš Pezl.

Dvořáková: Studenti se mohou dostat do velmi vážné situace

Předsedkyně akreditační komise ale upozornila na to, že pokud se ZČU soustředí jen na hledání právních kroků proti rozhodnutí, může tím dostat své studenty do problémů ohledně dokončení studia. „Pokud se nezačne vyjednávat a bude se čekat, jak dopadne případné další nějaké odvolání nebo podávání nějakých stížnosti, mohou se studenti dostat do velmi vážné situace. Takže pokud chce se pokoušet zachránit studium, nemělo by to bránit tomu, aby se začaly vyjednávat podmínky, za jakých by bylo možné, aby studenti přestoupili na jiné fakulty,“ řekla dnes Dvořáková v Českém rozhlase Radiožurnál.

Ústavní stížnost kvůli neobnovení akreditace podalo dnes pět studentů plzeňských práv. Studenti svolali na středu 12:00 další demonstraci proti středečnímu rozhodnutí akreditační komise, která navrhla ministerstvu školství (MŠMT) neprodloužit škole akreditaci magisterského i bakalářského studia, což by znamenalo po 19 letech existence její konec. Jde o hazard se životy a vzděláním téměř 2000 studentů, uvedl student Jakub Sivák.

Ústavní soud zatím podle mluvčího Vlastimila Göttingera ještě žádnou stížnost od studentů plzeňských práv neobdržel. Až dorazí, lze očekávat rozhodnutí v řádu měsíců. Je možné, že pokud bude stížností více, spojí je soud ke společnému projednání. Výsledek nelze předjímat. Obecně ale platí, že stěžovatel by měl před podáním stížnosti vyčerpat všechny jiné možnosti obrany. Stěžovatel také musí prokázat, že právě napadené rozhodnutí přímo zasáhlo do jeho základních práv.

„Pod petici za záchranu fakulty už se od minulého čtvrtka podepsalo přes 800 studentů a pedagogů (zhruba polovina). Petice je na vrátnici fakulty a bude kolovat opět ve středu na demonstraci,“ řekl student Michal Volf. Plzeňské studenty podpořila i Česká studentská unie. „Neuvážené a velmi nestandardním způsobem prezentované rozhodnutí komise jednoznačně poškozuje studenty této instituce,“ uvedla. Podle unie je třeba hledat a potrestat skutečné viníky současné situace.


Děkan fakulty Jan Pauly, jenž nastoupil do funkce minulý týden, uvedl, že akreditační komisi koncem ledna informoval o personální situaci na fakultě k 1. březnu. „Máme 25 profesorů a docentů ze 130 pedagogů, z toho devět na plný úvazek. Většina z nich jsou garanti studijních oborů. Jejich současných 16,96 úvazku je přibližně stejných jako v roce 2010, kdy na fakultě působil reformní děkan Jiří Pospíšil (ODS), a výrazně lepší, než byla koncem minulého akademického roku, kdy fakultu opustilo 29 učitelů,“ dodal.

Podle Paulyho jde o jádro fakulty, jehož členové mají úvazky hlavně v Plzni. Práva prý splnila základní požadavek komise, aby klíčoví zaměstnanci byli na plný úvazek a neměli více než 1,5 pracovního úvazku na všech školách.

Oproti loňskému 31. říjnu, kdy fakulta podávala žádost o prodloužení akreditace, se podle Paulyho situace změnila pouze v tom, že se řada učitelů zavázala rozšířit úvazek v Plzni. Podle rektorky by se navíc, v případě požadavků komise nebo ministerstva, mohlo ještě podobně jednat s dalšími akademiky. Tedy přesvědčit je, aby omezili úvazky na jiných školách. Podle vedení fakulty a univerzity není jasné, zda komise k informacím děkana přihlížela. Rektorka by proto uvítala jednání s komisí.

Malá publikační činnost, pouhé tři žádosti o grant

Dalšími důvody, proč komise navrhla minulou středu právům neprodloužit akreditaci, je malá publikační činnost za posledního 1,5 roku a pouhé tři žádosti o grant loni. Případné zrušení fakulty by postihlo 1060 studentů magisterského studia a 150 bakalářů, kteří by zřejmě mohli dostudovat, ale škola by už nepřijala další. Poté, co akreditační komise zpracuje podrobné stanovisko a zápis, musí MŠMT vydat rozhodnutí o osudu fakulty do 30 dnů.

Video Brífink ZČU a vedení práv o budoucnosti školy
video

Brífink ZČU a vedení práv o budoucnosti školy

Brífink ZČU a vedení práv o budoucnosti školy

06.02.

Reportáž Mirky Vildové

Telefonát Mirky Vildové