Nemocnice porušují zákoník práce u mladých lékařů

Praha – Kontrola inspektorátu práce ve fakultních nemocnicích zjistila v pěti z nich porušování zákoníku práce při zaměstnávání doktorů. Inspekce zacílila svůj zájem především na 120 většinou mladých lékařů před atestací. Za pochybení, která nemocnice přiznávají, hrozí i přes snahu o nápravu problému milionové pokuty.

Inspekce práce kontrolovala kromě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze také tu v Motole a na Vinohradech. Zaměřila se i na brněnskou fakultní nemocnici a nemocnici u sv. Anny. „Ta zjištění byla podobná ve všech nemocnicích, formulovala různorodé nedostatky v evidencích pracovní doby,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn. Lékaři měli s nemocnicemi vedle řádných smluv uzavřeny další dohody, ale na tutéž práci, kterou měli již stanovenu v pracovní smlouvě. Po skončení první služby tedy hned nastupovali jinou, což není povoleno. Jedno zařízení navíc nezajistilo dostatečný odpočinek. Nejvíce pochybení se našlo v evidenci pracovní doby, v žádné z nemocnic ji nevedli. „Jde o zastírací manévr, aby se nezjistil skutečný stav věci,“ tvrdí předseda sdružení Mladí lékaři Jiří Šedo.

Zdravotnická zařízení chyby přiznávají, zároveň se ale hájí tím, že lékařů je nedostatek. Mluvčí fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová uvedla, že nejde ani tak o chybu, jako spíše o nutnost, aby nemocnice zajistila nepřetržitý zdravotnický provoz. „S lékaři byly s jejich souhlasem uzavírány dohody o pracovní činnosti na zabezpečení nepřetržitého zdravotnického provozu… Mnoho z nich preferovalo vyšší výdělek před volnem,“ prohlásila zas personální náměstkyně vinohradské nemocnice Eva Hejlová.

I mladá lékařka Zuzana Lattová přiznává, že mladý lékař na takový pracovní rytmus sám přistoupí, ovšem z toho důvodu, že potřebuje potvrzení k atestaci. Po ní ale lékaři na takových klinikách za sebou často zavřou dveře.