Ministerstvo zpřísnilo podmínky pro práci cizinců

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zpřísnilo kvůli vysoké nezaměstnanosti podmínky pro zaměstnávání cizinců pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Krajským pobočkám úřadu práce proto vydalo pokyn, aby jim od července mimo jiné nevydávaly nová povolení k zaměstnání na volná pracovní místa určená pro lidi s nižší kvalifikací, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Nejvíce se opatření dotkne Ukrajinců a Vietnamců. Cizinců pocházejících ze zemí EU se pokyn netýká, protože v rámci společného pracovního trhu povolení nepotřebují.

Z výše uvedeného pokynu lze sice dostat výjimku, tu by ovšem musel udělit ředitel odboru koncepcí trhu práce ministerstva, a to na základě podrobně odůvodněné písemné žádosti ředitele krajské pobočky úřadu práce.

Zpřísní se také podmínky pro cizince, kteří již povolení mají. Úřad jim ho prodlouží pouze tehdy, pokud nebude možné obsadit místo evidovaným uchazečem o zaměstnání, a to na dobu maximálně šesti měsíců. Úřad by měl také vyžadovat u cizinců nostrifikaci dokladů odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání. Zároveň by neměl prodlužovat dobu platnosti povolení k zaměstnání vydaných cizincům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u firem na základě dohod uzavřených před 1. lednem 2012.

V lednu 2012 dosahovala v České republice míra nezaměstnanosti 9,1 procenta. Oproti prosinci se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Na úřadech práce bylo registrovaných 534 089 lidí. Podle posledních zveřejněných údajů pracovalo v ČR na konci minulého roku 217 862 cizích státních příslušníků.


Podobný pokyn vydalo ministerstvo již počátkem roku 2010. Na přelomu března a února tehdy vydalo úřadům práce směrnici, podle které měly vydávat povolení k zaměstnání pro cizince se zvýšenou obezřetností. I tehdy byla důvodem vysoká nezaměstnanost.