Cenný Mendelův rukopis o dědičnosti je zpět v ČR

Praha - Po 25 letech získala Česká republika zpět rukopis světově proslulého vědce Johanna Gregora Mendela z roku 1865. Zásadní dílo počátků výzkumu genetiky bylo po diplomatickém úsilí převezeno z Německa, oznámilo ministerstvo zahraničí. Mendel, který byl opatem augustiniánského kláštera v Brně, v cenném rukopisu pod názvem Pokusy s rostlinnými hybridy shrnul výsledky svého zkoumání dědičnosti.

Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg dokument ukázal dnes odpoledne. „Je to klíčová vědecká práce. Byl to opravdu jeden z nejvýznamnějších vědců své doby. Díváme-li se dnes třeba na výzkumy DNA a podobné věci, nesmíme zapomenout, že on byl pradědečkem celé vědy,“ vyzdvihl význam práce Schwarzenberg. Současně ocenil přístup německé strany.

Návrat spisu nebyl jednoduchý, podle dřívějších informací zahraničních médií o něj vedli spor potomci brněnského vědce, augustiniánský řád, jehož byl Mendel členem, a německé, rakouské a české úřady. Případ podle ministerstva zahraničí začal v roce 1953, kdy byl klášter zrušen a jeho nejcennější písemnosti byly tajně uchovávány členy augustiniánské provincie v Čechách.

Věřejnost dokument uvidí v Mendelově muzeu

V 2. polovině 80. let iniciovali dočasné uložení rukopisu ve vikariátu řádu sv. Augustina ve Vídni. Odtud byl později kvůli zhotovení faksimile převezen do Německa, kde se dostal do držení zástupců Mendelovy rodiny. S nimi pak augustiniáni vedli dlouhá jednání, která skončila neúspěchem před dvěma lety. Po právním rozboru, který dokázal, že spis náleží klášteru, pak následovala intervence české diplomacie, zastavení řízení o zapsání na seznam německých památek a návrat do ČR.

Cenný rukopis bude uložen v brněnském Mendlově muzeu. „Je to zásadní práce, na níž byla nastartována celá genetika,“ uvedl ředitel muzea Ondřej Dostál. Mendelovo muzeum zřizuje Masarykova univerzita a sídlí ve starobrněnském augustiniánském opatství, někdejším působišti zakladatele genetiky.  Podle Dostála Mendel rukopis vytvořil jako řeholník, a proto dílo po právu náleží augustiniánskému řádu. Mendelovo muzeum zatím přesně neví, v jaké míře a jak často rukopis zpřístupní veřejnosti.

Video Rozhovor s Ondřejem Dostálem v Událostech, komentářích
video

Rozhovor s Ondřejem Dostálem v Událostech, komentářích

Přírodovědec Gregor Mendel (1822-1884) byl zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Rukopis se vrací do České republiky symbolicky právě v čase konání Mendelova roku u příležitosti 190. výročí jeho narození.