V újezdech chtějí lidé čtyři samostatné obce, vznikne město Libavá

Praha – Obyvatelé vojenských újezdů, které má armáda v plánu zmenšovat, se o víkendu v anketě vyslovili pro vytvoření čtyř samostatných obcí. U zbývajících sídel bude ministerstvo obrany vyjednávat o jejich připojení k obcím již existujícím. Vojáci kvůli úsporám opouštějí části výcvikových areálů Hradiště, Libavá a Boletice. Podle slov ministra obrany Alexandra Vondry (ODS) vrací jeho resort lidem odpovědnost za správu jejich obcí. O rozdělení majetku a pozemků uvnitř újezdů chce ministerstvo obrany jednat až poté, co upraví jejich rozlohu. Nové zákony o zmenšení vojenských prostorů půjdou do Poslanecké sněmovny v polovině příštího roku a s novými hranicemi se počítá v roce 2015.

„Je poměrně překvapivé, že celkem čtyři obce ve třech vojenských újezdech se rozhodly vydat samostatnou cestou. My jsme předpokládali, že to budou dvě z nich… Ukazuje to, že obyvatelé ve vojenských újezdech poté, co přes padesát let byli pod vojenskou správou jako nesamostatní, mají chuť vzít budoucnost do svých rukou,“ komentoval výsledky pro ČT ministr Vondra. Jeho úřad se v anketě obyvatel újezdů dotazoval, zda po zmenšení výcvikových prostorů a vyčlenění současných sídelních útvarů z jejich území preferují vznik samostatné obce, nebo sloučení s některou z již existujících obcí v okolí újezdu.

Obyvatelé vojenského újezdu Libavá se vyslovili pro vznik dvou samostatných obcí. V jednom případě půjde o obec s jednou místní částí. U dvou sídelních útvarů bude ministerstvo obrany jednat o připojení k některé ze sousedních již existujících obcí. Vznikne tak nové město Libavá s místní částí Heroltovice, samostatnou obcí se stane Luboměř pod Strážnou. V Kozlově a Slavkově nebyla v anketě dosažena kvóta 35 procent účastníků stanovená pro to, aby výsledek ankety byl platný. Obrana tedy bude jednat o připojení těchto dvou sídel k okolním obcím. Předpokládá se přičlenění Kozlova k Velkému Újezdu a Slavkova k Lipníku nad Bečvou nebo taktéž k Velkému Újezdu.

Hlasování o budoucnosti obcí ve vojenských újezdech
Hlasování o budoucnosti obcí ve vojenských újezdech

Obyvatelé vojenského újezdu Hradiště se vyslovili pro vznik jedné samostatné obce se třemi místními částmi. U tří sídelních útvarů bude ministerstvo jednat o připojení k některé ze sousedních již existujících obcí. Samostatnou obcí se stanou Lučiny, které budou mít místní části Dolní Lomnice, Svatobor a Činov. Obyvatelé Albeřic se vyslovili pro připojení k obci Věrušičky, v Bukovině hlasovali pro přičlenění k obci Podbořanský Rohozec. Téměř dvě třetiny obyvatel sídla Bražec se vyslovily pro připojení k obci Stružná.

Přednosta Újezdního úřadu VÚ Hradiště Petr Vašíček:

„Armáda slíbila starostům, že všechny tyto obce uvede do standardního stavu opravou, investicí a tak dále.“


Obyvatelé vojenského újezdu Boletice se vyslovili pro vznik jedné samostatné obce s místní částí. U jednoho sídelního útvaru bude obrana jednat o připojení k sousední již existující obci. Vznikne tak společná obec Polná na Šumavě s místní částí Květušín. V sídle Boleticích se lidé rozhodli pro připojení k obci Kájov.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové