Projekt „Zpět do práce“ učí bezdomovce používat internet

Praha - Jak přimět lidi bez domova nebo ty, kteří se vrátili z výkonu trestu, aby znovu začali pracovat? Tím se teď zabývá projekt s názvem Zpět do práce, který běží v hlavním městě. Bezdomovci se v jeho rámci třeba učí pracovat s internetem, ale také absolvují tréninky pracovních návyků.

„Projekt tvoří několik aktivit, od aktivního vyhledávání cílových skupin přes trénink klíčových dovedností, rekvalifikace, podporované zaměstnávání. Chceme ale nabídnout i finanční příspěvky na mzdu,“ vysvětlil koordinátor projektu David Beňák. Podle ředitele společnosti Projekt Integrace Petra Knopa je projekt v začátcích, běží zhruba čtyři měsíce. „V projektu jsou zaměstnaní i terénní pracovníci, kteří vyhledávají naši cílovou skupinu přímo v městských lokalitách. V našem jobklubu jim pak nabízíme naše služby. Pořádáme i semináře v různých organizacích a na úřadech práce,“ dodal.

V jobklubu se podle ředitele Knopa občané dozvědí o celém spektru služeb projektu. „Speciální pracovníci se o tyto lidi bez domova starají a nabízejí jim veškeré služby. Na projekt jsme ve výběrovém řízení získali něco přes 25 milionů. Třeba v rámci pracovních smluv a dlouhodobých pracovních příležití musíme zaměstnat 150 lidí, v rámci krátkodobých brigád nebo dohod o provedení práce pak 300,“ vysvětlil Knop.

Podle slov koordinátora projektu se konkrétně jedná třeba o nabízení úklidových prací nebo pomocných prací ve stavebnictví. „Nabízíme ale i rekvalifikace. Lidem bez domova poskytujeme i výpis z rejstříku trestů nebo zdravotní průkaz,“ řekl.