Studenty reforma moc nezajímá, neznají ani důvody protestů

Praha – Většina studentů toho o reformě vysokých škol příliš neví. Nezajímají je ani akademické senáty a studentská komora, které proti chystaným změnám bojují. Názory aktivistů se tak v některých ohledech s většinovým míněním studentů rozcházejí. Například se školným, které je součástí reformy, sice dvě třetiny vysokoškoláků nesouhlasí, užší spolupráce škol a komerční sféry by jim ale nevadila. Vyplynulo to z průzkumu vydavatelství Studenta Media ze začátku února.

Na 77 procent vysokoškoláků přiznalo, že toho o reformě škol moc neví, a 61 procent uvedlo, že důvody protestů proti reformě neznají. „V médiích se často prezentují názory zástupců akademické obce a studentů, kteří se problematikou reformy detailně a cíleně zabývají,“ uvedl organizátor průzkumu Adam Kožela s tím, že názory aktivistů se v některých ohledech rozcházejí s většinovým míněním studentů. Podle ankety totiž celých 65 procent studentů nemá o činnosti a pravomocích akademických senátů úplně jasno. Studentskou komoru Rady vysokých škol pak nezná 81 procent lidí.

Zvýhodněné studentské půjčky by uvítaly tři čtvrtiny dotázaných

Se zpoplatněním studia nesouhlasí 65 procent z celkových 642 oslovených studentů. Pokud by ale školné bylo zavedeno, dvě třetiny by chtěly alespoň rozhodovat o tom, na co budou vybrané peníze v rámci školy využity. Zhruba stejný podíl dotázaných by pak byl i pro to, aby si mohla každá univerzita sama určit, zda a v jaké výši bude školné vybírat. Současný návrh reformy počítá s maximální výší školného 10 000 korun za semestr. Kromě toho by měly být zavedeny zvýhodněné studentské půjčky, což by podle průzkumu uvítaly tři čtvrtiny dotázaných.

Kritikům reformy vadí vedle školného také změny v pravomocích akademických orgánů a větší zásahy z podnikatelské sféry. Naproti tomu 84 procent oslovených studentů zastává názor, že školy by měly víc spolupracovat s lidmi z praxe.

Návrhy reformy má v nejbližších týdnech projednat vláda, odpůrci ale chystají protesty. O školném by měl ministr školství Josef Dobeš ještě jednat s koaličními partnery.