Téměř čtvrtina poslanců porušila zákon o střetu zájmu

Praha – Mezi všemi poslanci, senátory a členy krajských rad se našlo celkem 122 případů porušení zákona o střetu zájmů. Téměř ve čtvrtině z 500 čestných prohlášení našlo občanské sdružení Oživení chyby a podalo příslušným úřadům oznámení. Přitom se zaměřilo pouze na údaje zjistitelné z veřejně dostupných zdrojů.

Posledním známým případem, kdy se v české politice probíral střet zájmu, je opomenutí bývalého ministra kultury Jiřího Bessera napsat do čestného prohlášení podíl ve firmě svého přítele odsouzeného za korupci. Exšéfa kultury to stálo nakonec místo. Vedle politické odpovědnosti ale za porušení zákona o střetu zájmů hrozí maximálně padesátitisícová pokuta. Takovému postihu se loni podle zjištění občanského sdružení Oživení vystavilo celkem 48 poslanců.

Úplné údaje v čestném prohlášení tedy nevyplnila bezmála čtvrtina poslanců. Mandátový výbor sněmovny se přitom brání, že nemůže všechna čestná prohlášení zkontrolovat. „Výbor není oprávněn kontrolovat 250 nebo 300 prohlášení ročně, nahlížet do katastru nemovitostí nebo do evidence automobilů a kontrolovat, zda ten daný poslanec uvedl nebo neuvedl to, co uvést měl,“ podotkl Jeroným Tejc z ČSSD.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Vyplňování kolonek o působení v různých firmách nebylo bez problémů ani u senátorů. Zákon ve svých prohlášeních nedodržela více než třetina z nich, tedy 29 členů horní komory. V obou komorách přitom nesejde, z jakého tábora příslušný politik pochází. Jak potvrdila právnička z organizace Oživení Petra Bielinová, pochybení jde napříč stranami. Kontrole čestností neušli ani krajské rady. Podíl těch, kteří překročili hranu zákona, je zhruba jedna třetina. Nejhůře dopadl Moravskoslezský kraj, kde nedostatky ve vyplněném dokumentu mělo 6 z 11 osob. Pouze na Karlovarsku bylo vše v pořádku.

Navrhovatelé zákonů však o problémech vědí a připravují změny. Podle vicepremiérky pro boj s korupcí Karolíny Peake se vážně uvažuje i o tom, jakým způsobem prověřovat, co funkcionáři do svých prohlášení píšou. „Pokud plánujeme tento zákon a jeho změny zařadit do protikorupční strategie na další dva roky, tak to vidím nejdřív na druhou polovinu roku 2013,“ sdělila Peake. Všech 122 oznámení o přestupku nyní převezmou úřady. Kolik a zda vůbec nějaké ze zjištěných pochybení skončí nějakým trestem, se však teprve ukáže.