Vláda schválila lepší ochranu obětí trestných činů

Praha – Oběti trestných činů mají o krok blíže k lepší ochraně. Vláda totiž schválila návrh z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS), podle kterého by oběti trestných činů měly nárok na odbornou právní pomoc, citlivé zacházení, krátkodobou ochranu či peněžitou pomoc. Novinky by měly začít platit už na konci tohoto roku. Normu ale ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky může vláda s podporou sociálních demokratů počítat.

Ministerstvo spravedlnosti se chce o oběti například přepadení či znásilnění lépe postarat. Třeba tím, že jim vyplatí odškodnění, které bude následně vymáhat od pachatele. K výslechům by si oběti nově mohly přivést důvěrníka a také dostat víc informací, mimo jiné o tom, kdy pustí pachatele z vězení. Takové právo teď nemají. Oběť bude mít také nárok na zastupování zmocněncem či možnost zvolit si, jestli chce být vyslechnuta osobou stejného či opačného pohlaví, a právo požádat, aby se při výsleších ani jindy nemusela setkat s pachatelem.

Podle úřadu v současné době neexistuje právní předpis, který by uspokojivě upravoval to, jakým způsobem se mají k obětem chovat policisté, státní zástupci a další lidé, kteří s nimi přijdou během případu do styku. Podle nové normy budou mít povinnost „respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k ní zdvořile a šetrně a podle možností jí vycházet vstříc“.


„Podpora policejních psychologů byla systémově zavedena v roce 2010 a hodnotit ji můžeme jen a jen pozitivně,“ tvrdí ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. Nyní pomáhá obětem trestných činů 40 občanských poraden. Vedle toho zajišťují pomoc také policejní psychologové, kteří se obětí ujímají hned po spáchání trestných činů. 

Například zprávu o tom, že násilník opustil vězení, se dnes oběti dozvídají, jen pokud písemně požádají policii nebo soud. Novela by jim měla zajistit, že informaci dostanou automaticky a včas. „I z hlediska jejího bezpečí nyní bude nová povinnost státu, státních orgánů, tuto informaci oběti trestného činu včas zaslat,“ vysvětlil Pospíšil. Navíc jim stát zajistí ochranu v případě, že jim hrozí reálné nebezpečí. 

Postavení organizací pomáhajících obětem by se mělo zlepšit

Norma zároveň rozšiřuje okruh trestných činů, jejichž oběti budou moci požádat o peněžitou pomoc od státu. V současné době to lze jen tehdy, pokud pachatel způsobí někomu újmu na zdraví nebo smrt. Nově se bude úprava vztahovat i na oběti znásilnění, sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, kuplířství či zločinů spojených s pornografií. Prvotní náhrada škody se má také oproti současnosti zvýšit až na 50 tisíc korun, které bude stát vymáhat po pachateli.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil:

„Jedná se o úplně nový zákon. Dosud byla otázka obětí trestných činů neúplně upravena v několika právních předpisech.“ 

Samostatný zákon podle něj Česko přibližuje ostatním státům západní Evropy, kde v trestním řízení je „vždy oběť preferována, výrazně chráněna“


Až v Poslanecké sněmovně se zřejmě rozhodne, zda budou do zákona zařazena ustanovení, podle nichž by oběti mohly dostat majetek zabavený zločincům nebo výnosy z jejich trestné činnosti. Zlepšit by se na základě nové právní úpravy mělo také postavení organizací, které obětem pomáhají. Po akreditaci u ministerstva spravedlnosti by mohly dostávat od státu peníze. 

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Brífink po jednání vlády

15 2 2012

Vláda schválila lepší ochranu obětí trestných činů