Pozemkový fond spustí kampaň pro 40 tisíc restituentů

Praha - Pozemkovému fondu ČR zbývá do konce roku vyřešit téměř šest procent restitucí. Takřka 40 000 restituentů s fondem v současnosti nekomunikuje. Fond je proto ještě v prvním čtvrtletí letošního roku osloví v připravované informační kampani. Koncem letošního roku má fond skončit a sloučit se s pozemkovými úřady. Ministerstvo zemědělství i některá média nedávno průběh transformace a hospodaření fondu kritizovaly.

Od roku 1992 fond vypořádal restituční nároky za více než 18 miliard takzvaných restitučních korun. V současnosti je rozpracovaných zhruba ještě 10 000 restitucí. Dalších 39 000 restituentů se komunikaci s fondem vyhýbá. Právě je chce fond do konce března obeslat dopisy a vyzvat ke spolupráci.

Fond ke konci roku skončí, transformuje se a zeštíhlí

Nová instituce s názvem Státní pozemkový úřad má od příštího roku nejen spravovat a prodávat státní zemědělský majetek, což dnes dělá fond, ale také vykonávat veřejnou správu v oblasti pozemkových úprav a restitucí, kterou dnes vykonává soustava pozemkových úřadů. Transformace od roku 2009 snížila počet územních pracovišť z původních 74 na dnešních 14 krajských a 18 odloučených pracovišť. S průběhem transformačního procesu se snižuje také počet zaměstnanců. Od roku 2009 jejich počet klesl z 895 na současných 803. Do Státního pozemkového úřadu by od začátku roku 2013 mělo přejít 695 lidí.

Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) koncem ledna sestavil šestičlenný tým, který má dohlížet na transformaci a ukončení činnosti fondu. Kromě jeho předsedy Radima Ziky a jeho prvního náměstka Petra Šťovíčka jsou členy pracovní komise čtyři zástupci ministerstva zemědělství. V pracovní skupině tak budou zasedat náměstci Bendla Roman Boček a Tomáš Šimčík, vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu Jaroslav Vítek a Jan Ludvík, který je vrchním ředitelem správní sekce ministerstva zemědělství.

Bendl má do konce března vládě předložit časový harmonogram ukončení činnosti fondu a návrh konkrétních úkolů pro Ziku na rok 2012. Do konce října má ministr zajistit vytvoření detailního popisu zbytkových agend PF ČR včetně seznamu majetku.