NSS odvolal kvůli průtahům pražského soudce

Brno – Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v lednu odvolal z funkce soudce Jaromíra Sklenáře, který působil u Městského soudu v Praze. Důvodem jsou průtahy. V některých případech byl nečinný až několik let. NSS o verdiktu v lednu neinformoval, dnes se rozhodnutí objevilo v soudní databázi. Odvolání z funkce je nejpřísnější trest, který může kárný senát uložit. Přistupuje k němu jen zřídka.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Henryk T. Kaiser

Sklenář působil na správním úseku Městského soudu v Praze od roku 2003. Agendu zřejmě nestíhal. „Vyřizování věcí je ze strany kárně obviněného dlouhodobě pod průměrem ve srovnání s ostatními soudci působícími na stejném úseku a ve srovnatelných podmínkách,“ stojí v rozhodnutí kárného senátu s předsedou Antonínem Draštíkem.

Při uložení nejpřísnějšího postihu zohlednil Nejvyšší správní soud to, že Sklenář již v minulosti dostal výtku od nadřízených. Kárný senát mu navíc už v roce 2010 kvůli průtahům snížil plat o pětinu na osm měsíců. „Tato opatření však zcela evidentně nevedla ke změně přístupu dotčeného soudce k plnění svých zákonných soudcovských povinností,“ konstatoval Nejvyšší správní soud.

Soudce si stěžoval na špatnou organizaci práce

Tentokrát kárný senát uznal Sklenáře vinným z dlouhodobé nečinnosti v devíti případech. Po dobu mnoha měsíců neučinil žádný procesní úkon, případně nerespektoval lhůty. Patrně nejzávažnějším proviněním je to, že Sklenář nepředložil Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost podanou v kauze, kterou předtím rozhodoval. Nečinnost v tomto případě trvala čtyři roky.

Sklenář průtahy přiznal. Stěžoval si však na přístup kolegů a špatnou organizaci práce v jeho senátu. Předseda senátu vůči němu údajně neuplatňoval rovný přístup a kladl na něj přísnější požadavky než na dalšího člena senátu. Slýchával prý také různé vulgarity. Podle kárného senátu se ale dokazováním žádné takové praktiky neprokázaly. „Nedostatečná schopnost kárně obviněného vykonávat řádně svou funkci soudce byla rozhodující příčinou spáchaného kárného provinění,“ uzavřel kárný senát.

Z rozhodnutí NSS vyplývá, že ostatní soudci městského soudu Sklenářova nařčení odmítají. Uvedli, že „ze strany předsedy senátu nedocházelo k žádnému bezdůvodnému zvýhodňování či naopak ke ztěžování činnosti některého ze členů senátu.“ Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) vítá, že NSS se v závažných kauzách nebojí uložit tak přísný postih, jakým je odvolání z funkce soudce. 

Od roku 2001 bylo v kárných řízeních odvoláno včetně Sklenáře 12 soudců - osm mužů a čtyři ženy. Nejčastějším důvodem byly právě průtahy a nečinnost. Mezi prohřešky soudců se však objevily i výtržnost nebo požívání alkoholu.