Arcibiskup Duka převzal jmenovací dekret a odznaky kardinálské hodnosti

Praha/Vatikán – Pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka se dnes ve Vatikánu oficiálně stal kardinálem. Duka převzal v bazilice sv. Petra jmenovací dekret a odznaky kardinálské hodnosti. Papež Benedikt XVI. jej do funkce jmenoval 6. ledna spolu s dalšími 21 duchovními z celého světa. Kardinálským prsten a další insignie převzal při tzv. konzistoři, shromáždění sboru kardinálů, spolu s dalšími jednadvaceti nově jmenovanými kardinály. Do Říma Duku z Česka doprovází tisícovka věřících, víkendových obřadů se účastní také stávající kardinál Miloslav Vlk a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

„Konzistoř je setkání všech nejbližších papežových spolupracovníků, kardinálů z celého světa. Je to nejvyšší prestižní záležitost univerzální katolické církve. Ceremoniál začíná v 10.30, je vložen do bohoslužby slova, na které noví kardinálové přijímají kardinálský prsten, dekret i oficiální jmenování kardinálem,“ uvedl k dnešní ceremonii koordinátor Dukova českého doprovodu Pavel Dokládal.

Ve jmenovacím dekretu je mimo jiné uvedena takzvaná titulární bazilika. Přidělování titulárních kostelů je vykládáno jako projev papežovy péče o Řím, neboť hlava katolické církve je zároveň římským biskupem. Dukovi připadl kostel svatého Marcellina a Petra. Druhý český kardinál a někdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk dnes v Římě drží kostel sv. Kříže Jeruzalémského.

Odpoledne Duka v chrámu svatého Řehoře VII. sloužil mši pro tisícovku českých poutníků, kteří ho na jeho slavnostní pouti doprovázejí. V podvečer pak bude spolu s ostatními novými kardinály přijímat gratulace v prostorách Apoštolského paláce. „Poté ještě večer náš pan kníže, místopředseda vlády, dává oficiální recepci pro nejvyšší představitele církve a hostů z ČR. Bude v poutním domě Velehrad,“ informuje Pavel Dokládal. V neděli bude papež spolu s novými kardinály v bazilice svatého Petra sloužit slavnostní mši.

Vatikán jmenoval českého kardinála neobvykle rychle

Jmenováním Dominika Duky má Česko hned dva kardinály. Miloslav Vlk ovšem v květnu oslaví osmdesátiny, a ztratí tím nárok účastnit se budoucí volby nového papeže. Jmenováním Duky Vatikán zajistil, aby Česko v této záležitosti svůj hlas neztratilo. „Kardinál Vlk se sice letos dožije osmdesátky, ale vzhledem k velmi obezřetnému tempu, se kterým Vatikán vždy postupuje, je (rychlé) jmenování nového, dalšího kardinála velmi neobvyklé, a proto také významné,“ dodala k dnešnímu aktu spolupracovnice ČT v Itálii Vědunka Lunardi. „Je jmenován po necelých dvou letech - to nikdy v historii nebylo obvyklé,“ zdůrazňuje historik Jaroslav Šebek.

Dominik Duka přebírá kardinálské symboly
Zdroj: ČT24

Podle některých vatikanistů stojí za jmenováním pražského arcibiskupa kardinálem snaha Vatikánu zvýšit Dukovu autoritu v Česku. Udělení kardinálského úřadu zároveň může zapadat do papežských snah o šíření víry v zemích s vysokým procentem nevěřících. „Bezpochyby je ale jmenování kardinála Duky také uznáním jeho zásluh a uznáním pro české věřící,“ doplnila Lunardi.

Duka, jehož jmenování oznámil 6. ledna papež Benedikt XVI., je v pořadí 22. kardinál z českých zemí. Prvním byl Jan Očko z Vlašimi jmenovaný v roce 1378. Duka je dále v pořadí 11. kardinálem mezi pražskými arcibiskupy.

„V praxi to bude znamenat, že kardinál Duka bude muset častěji jezdit do Říma a věnovat se vedle otázek české katolické církve také otázkám mnohem většího, celosvětového významu,“ přiblížila nadcházející povinnosti Lunardi. Kromě Duky bude do úřadu jmenováno dalších 21 nových kardinálů, z toho 15 z Evropy (a sedm jen z Itálie). Další dva jsou z USA, následuje Kanaďan, Brazilec, Ind a hongkongský Číňan.

Svatopetrské náměstí při blahořečení Jana Pavla II…Kardinálové jsou poradci a výhradními voliči papežů již od roku 1059. Tvoří takzvané kolegium kardinálů, to má v současné době 192 členů. Kardinálové mladší osmdesáti let jsou povinni účastnit se konkláve, kde volí z vlastních řad nového papeže. V současné době vzhledem k věku může volit papeže 108 z nich. Titul kardinála se získává udělením, tedy pouhým jmenováním, kardinálové se nesvětí ani nežehnají jako opati ani se nekoná jejich intronizace či pověření úřadem. Titul je čestný a není spojen s úřadem, je to „pouhá“ funkce papežova poradce v nejdůležitějších otázkách. Kardinálové jsou označováni za „knížata církve“ a jejich postavení v církevní hierarchii je druhé nejvyšší po papeži.


Při jmenování obdrží kardinál biret, jmenovací dekret a kardinálský prsten - znamení svazku s církví. Biret coby odznak důstojenství před lety nahradil příslovečný kardinálský klobouk, který byl používán už od roku 1244. Na prstenu jsou postavy apoštolů Petra a Pavla inspirované sochami před vatikánskou bazilikou, s osmicípou hvězdou uprostřed, symbolem Panny Marie. Duka a jeho jednadvacet kolegů jsou první kardinálové, kteří prsten s touto symbolikou obdrželi; až dosud uděloval Benedikt XVI. prsteny vytvořené Janem Pavlem II.

Náležitosti kardinálského oděvu s výjimkou biretu si nový český kardinál nechal ušít u věhlasného vatikánského krejčího Raniera Mancinelliho, který tvrdí, že šije pro další vysoké vatikánské hodnostáře včetně papeže. Duka si u něj objednal červeně lemovanou kleriku (roucho), červené cingulum (široký pás látky na přepásání) a solideo (malá kulatá čepička), ale i slavnostní oděv, který je jasně červený celý kromě bílé rochety a bílé mitry.

Druhou kardinálskou kleriku si pražský arcibiskup objednal u prý u ještě slavnějšího krejčího Annibala Gammarelliho z rodinného krejčovství v Římě s tradicí sahající do 18. století. Gammarelli, který prý také šije i pro papeže, tvrdí, že vše po knoflíkovou dírku je ruční práce. Roucha šije z italských látek; hedvábí se ale oproti dřívějším dobám prý užívá méně.

Kardinálům je svěřena služba lásky

Papež Benedikt XVI. nový kardinálům v úvodu ceremonie připomněl, že červená barva biretu a jejich roucha symbolizuje, že pro víru musejí být připraveni prolít i svou krev. „Kardinálům je svěřena služba lásky: lásky k bohu, lásky k jeho církvi, absolutní a bezpodmínečné lásky k jeho bratrům a sestrám, dokonce až do prolití jejich krve, pokud to bude nutné,“ uvedl Benedikt, který v dubnu oslaví 85. narozeniny.


Duka v exkluzivním rozhovoru pro ČT24 řekl, že v nové funkci by se chtěl věnovat otázce rodiny a práv dítěte. Připomněl také pojem „nová evangelizace“, tedy prezentace křesťanství tak, aby bylo slučitelné „se současným myšlením“.

Duka má ve Vatikánu mimořádně velký doprovod, podle Dokládala dokonce největší ze všech nových kardinálů. Do Říma byla vypravena čtyři letadla mj. se zástupci arcibiskupství a České biskupské konference. Další poutníci přijedou autobusy z Brna, Koclířova, Hradce Králové a Prahy.

Newyorský arcibiskup a jeden z dnes jmenovaných kardinálů Timothy Dolan oznámil, že je potřeba přijít s „kreativní strategií“, která by oživila víru ve stále sekularizovanějších zemích. Církev by podle něj měla klást důraz na pozitivní stránku a takzvanou novou evangelizaci by měla dokončit „s úsměvem, ne se zamračeným pohledem“. Dolana někteří vatikánští experti tipují jako možného kandidáta na funkci hlavy katolické církve. Stal by se tak prvním americkým papežem.

Duka údajně zneužívá svůj úřad a rozděluje církev

Kritici arcibiskupa Duky dnes protestují v Praze na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem. „Jeho mediálně velmi výraznou činností je podpora konzervativní politické pravice. Arcibiskup Duka přitom zcela nekriticky souzní s Václavem Klausem, a to i v jeho výrazně euroskeptických postojích, a nedistancuje se od krajně pravicových částí našeho politického spektra, které se kolem Václava Klause shromažďují. Arcibiskup Duka dále bez výhrad podporuje i asociální reformy vlády Petra Nečase, spočívající zejména ve škrtání veřejných výdajů, ve snaze o kriminalizaci chudoby a v privatizaci veřejných služeb, to vše provázeno vážnou korupcí,“ píše se v prohlášení organizátorů. Duka údajně zneužívá svůj úřad pro politické cíle a rozděluje církev. V uplynulém roce byly proti politice arcibiskupa Duky uspořádány nejméně tři petice.


Nedělní bohoslužbu z baziliky svatého Petra můžete sledovat zítra od 9:30 na ČT2.


Video Události: Papež jmenoval Duku kardinálem
video

Události: Papež jmenoval Duku kardinálem

Události: Papež jmenoval Duku kardinálem

18.02.

Reportáž a vstup Hany Scharffové

Rozhovor s Pavlem Dokládalem

Rozhovor s Vědunkou Lunardi

Reportáž Hany Scharffové

Vstup Ley Surovcové

Rozhovor s Dominikem Dukou