Všichni Češi budou moci získat dvojí občanství

Praha - Všichni Češi pravděpodobně dostanou možnost mít dvojí občanství, počítá s tím zákon, který připravilo ministerstvo vnitra. Dosud ho mohli získat pouze lidé, kteří si vzali cizince. Zákon by ulehčil situaci hlavně krajanům žijícím v zahraničí, například emigranti by se tak při žádosti o české občanství nemuseli vzdát toho cizího. Ministerstvo navrhuje, aby zákon začal platit od ledna 2014. Napsal to server iDNES.

„Bude plně umožněna možnost dvojího státního občanství českým občanům, kteří dobrovolně nabudou cizí státní občanství,“ uvedla podle serveru Petra Schneiderová z tiskového oddělení resortu. Podle stávajícího zákona nabytím cizího občanství, člověk české občanství ztrácí. Norma se však nevztahuje se na ty, kteří si za manžela či manželku vzali cizince.

„Především Čechům, kteří žijí v zahraničí, to úžasně usnadní situaci,“ míní expert na cizinecké právo, právník Pavel Čižinský z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

Podle zmocněnce pro krajanské záležitosti ministerstva zahraniční Stanislava Kázeckého změnu Češi žijících v cizině uvítají: „Mnozí odešli do zahraničí nedobrovolně a občanství jim bylo odebráno. Možnost znovuzískání českého občanství má proto pro mnohé z nich velmi silný morální význam. Posílí to jejich pocit sounáležitosti s naší zemí.“ Ministerstvo odhaduje, že v zahraničí žije kolem 2 milionů Čechů.

Dále se změní podmínky pro získání českého občanství pro osoby ze států Evropské unie a Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. „Předpokládá se, že u nich dojde ke zkrácení požadované doby povoleného trvalého pobytu k udělení občanství ČR na dobu 3 let. Pro občany ostatních států bude lhůta činit i nadále pět let,“ uvedla Schneiderová. Loni získalo české občanství 561 lidí z členských států EU, o rok dříve pouze 275.

Pro cizince bude obtížnější české občanství získat

Čižinského ale připomíná, že po přijetí nového zákona bude naopak pro všechny ostatní cizince obtížnější české občanství získat. „Budou totiž muset prokázat znalost českých reálií nebo prokázat, že tady byli po celou dobu trvalého pobytu. Bude se také zkoumat, jestli mají úzký vztah k Česku a jsou integrováni z hlediska pracovního, rodinného a sociálního. To je absurdní. Ministerstvo bude moci udělení občanství zamítnout komukoliv, kdo se jim nebude líbit,“ varuje Čižinský. Zatím není rozhodnuté, zda si cizinci, kteří dostanou české občanství, budou moci podržet své původní občanství.

Zruší se také ustanovení, podle kterého Slováci dlouhodobě žijící v Česku získávali české občanství za jednodušších podmínek. Zákon se věnuje i státoobčanskému bezdomovectví, tedy osobám, které nemají žádné státní občanství.

Návrh zákona v první polovině března projedná Legislativní rada vlády, poté kabinet Petra Nečase. Ministerstvo vnitra navrhuje, aby zákon vešel v platnost od 1. ledna 2014.