Češi mají pokřivené vnímání spravedlnosti

Praha – Současný společensko-ekonomický systém není spravedlivý. Takto smýšlí dvaačtyřicet procent Čechů podle průzkumu společnosti Faktum Invenio pro speciál České televize nazvaný Planeta Země 2012. Na otázku, kde spravedlnost začíná a kde končí, by se ale odpověď hledala jen stěží. Roli práva a spravedlnosti v naší společnosti podle kardinála Miloslava Vlka snižuje chybějící respekt k autoritě, podle právníka Tomáše Sokola ji snižuje také mylné vnímání informací lidmi.

V Česku stále zůstává řada kauz, které nebyly, a některé ani nikdy nebudou, dořešeny. Na druhou stranu jsou zde i kauzy, za které pykají neviní. Takovým příkladem za všechny je kauza Věry Jourové, která byla obviněna z přijetí dvoumilionového úplatku. Později se ukázalo, že se jednalo o omyl. Není tedy překvapením, že společnost se často ptá, kde je ona spravedlnost.

Miloslav Vlk:

„Z dob komunismu jsme zdědili zničení citu pro právo a spravedlnost. V naší společnosti tak není respekt k právu.“


  • Advokát Tomáš Sokol
    Advokát Tomáš Sokol autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Kardinál Miloslav Vlk
    Kardinál Miloslav Vlk autor: ČT24, zdroj: ČT24

Podle právníka Tomáše Sokola je klasickým modelem situace, kdy od civilního soudního procesu odchází vždy jeden, který je přesvědčen, že spravedlnost zvítězila a druhý, který je přesvědčen, že byla zašlapána do země. „Lidé si spravedlnost vykládají velmi individuálně podle toho, jak oni cítí, že by to mělo dopadnout,“ konstatuje Sokol.

To ovšem neznamená, že by zákony nevznikaly na principu spravedlnosti. Podle Sokola neexistuje nikdo, kdo by rezignoval při tvorbě zákona na jeho spravedlnost. Problémem ale nastává ve Sněmovně, kdy dochází v mnoha případech i k destrukci samotného zákona pomocí různých dodatků a připomínek. 

Eliška Wagnerová, místopředsedkyně ÚS

„Zákony zohledňují hlavně zájmy většiny. Interpretace zákona je ale dána soudcům a ten by měl uvažovat v intencích individuální spravedlnosti.“


Žháři z Vítkova u Vrchního soudu v Olomouci
Žháři z Vítkova u Vrchního soudu v Olomouci
Více fotek
  • Žháři z Vítkova u Vrchního soudu v Olomouci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2404/240329.jpg
  • Radovan Krejčíř zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3288/328792.jpg
  • Uprchlý podnikatel Tomáš Pitr zdroj: ISIFA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/28/2738/273727.jpg
  • Martin Koptiš bojuje se soudy kvůli údajné jízdě načerno zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/31/3036/303540.jpg

Druhým úskalím jsou podle Sokola mylná vnímání informací a jejich nedostatek. K lidem se totiž nedostávají kompletní informace o jednotlivých kauzách. Proto si obrázek o celém sporu vytvářejí z obrazu, který nabízejí jednotlivá média a sami si pak rozdělí, kdo je hodný a kdo zlý. V případě, že se ale případ vyvine jinak, dochází k další deformaci ve vnímaní spravedlnosti.

Otázkou zůstává, jak pokřivené vnímání spravedlnosti napravit. Situaci navíc zhoršuje podle místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové to, že lidé pociťují, že došlo k jistým činům, které zůstaly nepotrestané. „Cítí tedy, že politický systém ztrácí legitimitu tím, že se nechová tak, jak sám sobě předepsal, že by se chovat měl – podle zákonů,“ míní Wagnerová.

Eliška Wagnerová, místopředsedkyně ÚS

„Stát se neumí svým případným obětem, které podrobil bezpráví, jakýmsi řádným způsobem omluvit.“