ÚOHS: V tendru na výstavbu laboratoří CEITEC v Brně byly chyby

Brno - Ve více než 400 milionovém tendru na výstavbu laboratoří přírodních věd středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně byly chyby. Vyplývá to z aktuálního rozhodnutí antimonopolního úřadu, který nyní potvrdil své předběžné opatření o pozastavení tendru. ÚOHS rozhodnutí zveřejnil na svých webových stránkách.

ÚOHS má pochybnosti o souladu postupu Vysokého učení technického v Brně (VUT), které zakázku vypsalo, se zákonem o veřejných zakázkách. Konkrétně se pochybnosti týkají přijímání nabídek a vyřazení některých uchazečů z tendru. Platnost předběžného opatření nyní potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Zmínil při tom další rozhodnutí úřadu z konce loňského roku, kterým bylo zrušeno neoprávněné vyloučení Průmstavu a Zlínstavu. Zrušeny byly i všechny následné úkony zadavatele, s výjimkou úkonu otevírání obálek ostatních uchazečů, učiněné v zadávacím řízení.

Podle ÚOHS Vysoké učení technické v Brně nepřistupovalo stejně ke všem uchazečům, kteří podali více nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky. Nabídky Průmstavu a Zlínstavu byly vyloučeny přes to, že byly podány ve lhůtě. „Tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť mohlo dojít k vyloučení uchazeče, jehož nabídka mohla obsahovat nejnižší nabídkovou cenu, a mohla tedy být vybrána jako nejvýhodnější,“ uvedl Rafaj.

Laboratoře CEITEC
Zdroj: isifa/LN
Autor: Tomáš Hájek

Středoevropský technologický institut má vyrůst do tří let. Bude stát 5,2 miliardy korun. Institut propojí výzkum v přírodních vědách a technických oborech. Bude jej využívat na 600 vědců a více než 1 200 studentů, ale i české a zahraniční firmy.

Celý projekt se skládá z více zakázek. Ta, kterou aktuálně zkoumá ÚOHS, je jednou z největších. Jde o tendr na stavbu laboratoří přírodních věd v areálu VUT v Brně pod Palackého vrchem. Vítěz má postavit celkem tři budovy. VUT tendr vypsala loni v květnu. Několik firem se ale odvolalo k antimonopolnímu úřadu. Tendr napadly například společnosti Průmstav, a. s., Hochtief CZ nebo Alpine Bau CZ.

Kromě Masarykovy univerzity a VUT se na budování institutu podílí také Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd. Brno se tak výrazně zviditelní na mapě celoevropsky uznávaných výzkumných center.