Knihovníci chtějí, aby Nečas podpořil knihovnám internet

Praha - Knihovníci chtějí, aby předseda vlády Petr Nečas prověřil okolnosti zastavení Projektu internetizace knihoven (PIK). Knihovny by se měly navzdory lednovému vládnímu usnesení od internetu odpojit 28. března. Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) také v dnešním dopise premiéra požádal o podporu zajištění peněz pro PIK v letošním roce ve výši 18,75 milionu korun.

Připojení na internet knihovnám několik let platilo ministerstvo vnitra, které projekt převzalo po zrušeném ministerstvu informatiky. Vnitro uvádělo, že roční náklady na zavádění internetu do knihoven činí 100 milionů korun a loni v červnu podalo návrh na zrušení projektu. Z jednání mezi ministerstvy vnitra a kultury a knihovníky vyplynulo, že knihovny chtějí v projektu pokračovat. Dohoda zněla: Od 28. března 2012 bude projekt převeden do kompetence ministerstva kultury. 

Loni na podzim ministerstvo kultury připravovalo koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven a její součástí bylo i pokračování projektu. Tento materiál vláda schválila 11. ledna a ministryně kultury Alena Hanáková tehdy uvedla, že najít finanční prostředky na zavádění a zlepšování internetu v knihovnách je prioritou vlády. Měsíc poté, 28. ledna, ministerstvo kultury na svém webu oznámilo, že projekt končí.

Dnes je k internetu připojeno přibližně 3 100 knihoven v menších obcích a městech, tedy více než polovina veřejných knihoven. V důsledku jejich odpojení by podle něj byl podstatné části obyvatel omezen přístup k internetu. Češi mají internet jen v 60 procentech domácností, což je pod průměrem států Evropské unie. Nejčastějšími uživateli internetu v knihovnách jsou děti, senioři, ženy v domácnosti, nezaměstnaní, ale také stále více národnostní menšiny. Knihovny jsou v ČR sítí, která každému garantuje rovný a bezplatný přístup k internetu, uvádějí knihovníci. 

A o kolik peněz se dnes jedná?

Vnitro tvrdí, že roční náklady jsou 100 milionů korun. Knihovníci připomínají, že roční náklady uváděné vnitrem jsou nepravdivé. „Ve skutečnosti tyto náklady činily v roce 2011 přibližně 52 milionů korun.“ Knihovníci předpokládali, že náklady na rok 2012 v případě připojených 2 500 knihoven nepřekročí 25 milionů korun. „Protože do 27. března ještě připojení knihoven hradí vnitro, bude připojení do konce roku stát 18,75 milionu korun, které je třeba najít,“ doplnil.