Lékařská komora: Domácí porody jsou krokem zpět

Praha - Vědecká rada České lékařské komory (ČLK) dnes jednomyslně dospěla k závěru, že plánovaný domácí porod je v rozporu s nejmodernějšími poznatky lékařské vědy. Odborníci v radě se shodli, že v domácím prostředí nelze v žádném případě vyřešit případné komplikace tak jako ve zdravotnickém zařízení.

„ČLK udělá vše pro to, aby práce celé generace porodníků a neonatologů nepřišla vniveč kvůli ideologické zaslepenosti některých fanatiků,“ řekl prezident ČLK Milan Kubek. Podle něj může komora přistoupit na argument, že si žena o sobě může rozhodovat sama, v žádném případě ale nemá právo vystavovat riziku poškození či smrti své nenarozené dítě.

Porodníci odmítají domácí porody jako neúměrné riziko pro matku i dítě. Varují, že pokud porodů doma přibude, stoupne i novorozenecká a mateřská úmrtnost. Argumentace zastánců domácích porodů zahraničními zkušenostmi je podle nich lichá, všechny země, kde tolerují domácí porody, vykazují prý horší výsledky než Česko, které v 50. letech 20. století začalo přesouvat porody do porodnic.

Lékaři neumí rozlišit rizikové porody, kritizují příznivci porodů doma

Určité riziko je ale podle příznivců domácích porodů i u porodů v nemocnici. Čeští porodníci podle nich neumějí rozdělit porody podle míry rizika, ke všem proto preventivně přistupují jako k vysoce rizikovým.

Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl řekl, že ho mrzí, že lékaři jsou staveni do pozice nelidů, kteří jen proto, že rádi operují, vystavují pacientky zbytečným zákrokům. Uvedl, že lékaři vše dělají poté, co dostanou od ženy svobodný a informovaný souhlas. Podle Feyereisla je zřejmě informovanost rodiček o rizicích poškození a případně i smrti malá. Informace bývají zkreslené od skupin, které podporují domácí porody, soudí. „Domnívám se, že kdyby žena dostala úplné informace, nikdy by se při plném vědomí a dobrém svědomí nerozhodla rodit doma,“ prohlásil.

„Ve čtyřech procentech lze předpokládat resuscitaci dítěte, čili stav, který vyžaduje kvalifikovaný zákrok kvalifikovaného personálu,“ argumentuje primář neontologického oddělení FN Na Bulovce Martin Čihař. „V případě plánovaných domácích porodů, které jsou asistované kvalifikovanou asistentkou, jsou tyto porody stejně bezpečné jako porody v porodnicích,“ říká ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková Klíčová. Lékaři nabízejí alternativu – co nejpříjemnější pokoje v areálu nemocnice, aby se tam rodičky cítily co možná nejvíc jako doma.

Podle Petry Sovové z Hnutí za aktivní mateřství je informace o nebezpečnosti domácích porodů mýtus. Řekla, že každoročně zemře v souvislosti s porodem v Česku přes 500 dětí. Většina je extrémně nezralých, ale jsou i zprávy o pochybení zdravotníků, kteří k úmrtí dítěte přispěli. „Ještě jsme se ale v této souvislosti nesetkali s tvrzením, že by snad byl pro děti nebezpečný porod v porodnici,“ řekla.

Nový zákon o zdravotních službách, který začne platit v dubnu, porodní asistentky vůbec nezmiňuje. „S ohledem na současnou legislativu nelze ani vyloučit, že se fenoménem domácích porodů může zabývat i Ústavní soud při posuzování souladu českých zákonů s mezinárodní smlouvou,“ uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Martina Lhotáková.

Video Reportáž Jana Šenkýře
video

Reportáž Jana Šenkýře

Reportáž Jana Šenkýře

8.3.2012, UD

Vědecká rada ČLK k domácím porodům