Dobeš prodloužil akreditaci plzeňským právům

Praha - Ministr školství Josef Dobeš (VV) se rozhodl prodloužit akreditaci plzeňské právnické fakultě až do 31. července 2016, tedy na další čtyři roky. Toto rozhodnutí má podle Dobeše oporu v právních analýzách, které si nechalo vypracovat ministerstvo školství (MŠMT). Dle dřívějšího vyjádření předsedkyně akreditační komise Vladimíry Dvořákové je však ministrův krok v rozporu se zákonem a hodlá verdikt akreditační komise bránit soudní cestou - žalobou ve veřejném zájmu. Rozhodnutí ministra prý rozkládá akreditační systém. Dvořáková v pořadu Události, komentáře uvedla, že také podle stanoviska předsednictva České konference rektorů ministr Dobeš mocensky zasáhl do prostředí vysokých škol a porušil tím zákon.

Akreditace plzeňským právům měla původně skončit letos v červenci. Podle ministra ale nebyla jiná cesta, jak umožnit dokončení studia 1 800 plzeňských studentů. Ministr Dobeš využil situaci, kdy akreditační komise původně škole prodloužila akreditaci do října, aby měli studenti čas uzavřít studium. Podle ministerstva ale bylo původní rozhodnutí formálně špatné, komise proto akreditaci nakonec neprodloužila a fakultě měla skončit platnost akreditace už v červenci. 

Podle právního rozboru MŠMT však vysokoškolský zákon nedovoluje akreditační komisi změnit souhlasné stanovisko v nesouhlasné a zároveň prý nedává komisi kompetenci, aby určila délku akreditace, tvrdí Dobeš. To je prý pravomocí správního úřadu, tedy MŠMT. Ministerstvo prý vycházelo z návrhu Západočeské univerzity a přiklonilo se prodloužení akreditace na dobu čtyř let.

Podle Dobeše tak ministerstvo jedná v souladu s rozhodnutím akreditační komise. „Toto rozhodnutí nijak nezasahuje do kompetencí akreditační komise,“ sdělil náměstek ministra pro vysoké školy Ivan Wilhelm. Akreditační komisi označil Dobeš za pouhý poradní orgán MŠMT.

Video TK J. Dobeše k prodloužení akreditace plzeňských práv
video

TK J. Dobeše k prodloužení akreditace plzeňských práv

TK J. Dobeše k prodloužení akreditace plzeňských práv

Vladimíra Dvořáková a Jan Pauly v Událostech, komentářích

Telefonát předsedkyně Akreditační komise V. Dvořákové

Ministr Dobeš prodloužil akreditaci plzeňským právům

Podle předsedkyně akreditační komise Vladimíry Dvořákové je rozhodnutí ministra Dobeše v rozporu se zákonem a může dojít k tomu, že diplomy případných absolventů nebudou uznávány, jelikož akreditace bude neplatná. Akreditační komise se podle Dvořákové chystá podat žalobu ve veřejném zájmu a zvrátit rozhodnutí ministra.

Vladimíra Dvořáková
Zdroj: ISIFA/VLP
Autor: Vít Šimánek

„Toto rozhodnutí podráží nohy akreditační komisi. Místo 21 odborníků rozhodne ministr, který sám posoudí, jak se vyvíjí fakulta právnická. To je neuvěřitelné jednání v právním státě. Dochází k rozkladu celého akreditačního systému,“ varuje Dvořáková.

Stínový ministr: Je to nepochopitelné

Stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek označil krok svého protějšku Dobeše za nepochopitelný a bezprecedentní. „To je zásah do autonomie akreditační komise jako takové a poprvé v historii této země ministr školství si dovolil takovýto zásah,“ komentoval Dobešovo rozhodnutí Chládek. Podle stínového ministra školství není akreditační komise poradním orgánem, ale nezávislou institucí, která by měla nezávisle rozhodovat. 

Prodloužení akreditace plzeňské právnické fakulty považuje za odporující zákonu i místopředseda Akreditační komise Jan Roda. „Rozhodnutí je nezákonné, jelikož bylo vydáno na základě nesouhlasného vyjádření komise. Stanovisko bylo od počátku meritorně nesouhlasné, my jsme neprodloužili akreditaci,“ popisuje svůj postoj Roda.

Video Rozhovor s děkanem plzeňské právnické fakulty J. Paulym
video

Rozhovor s děkanem plzeňské právnické fakulty J. Paulym

Rozhovor s děkanem plzeňské právnické fakulty J. Paulym

Reportáž Jitky Szászové a Štěpánky Martanové

Prohlášení stínového ministra školství za ČSSD M. Chládka

Telefonát Anny Putnové a Waltera Bartoše

Děkan plzeňské právnické fakulty Jan Pauly je opačného názoru než zástupci akreditační komise. „Rozhodnutí považuji za naprosto zákonné,“ řekl. Tvrzení Dvořákové o případné neplatnosti diplomů získaných na fakultě po 31. červenci označuje Pauly za spekulace. „Tady je rozhodnutí k tomu oprávněného orgánu. Jinak hovoříme o nějaké hypotéze, že toto rozhodnutí může někdo napadnout. A potom napadení může o tom někdo rozhodnout,“ nebojí se o budoucnost plzeňských práv děkan Pauly.

Protesty proti rušení plzeňských práv v únoru 2012
Zdroj: ČT24

Verdikt si do Prahy přijelo poslechnout zhruba 150 studentů plzeňských práv, kteří ministrovo rozhodnutí doprovodili hlasitým aplausem. Akreditační komise neprodloužila plzeňským právů akreditaci, protože na škole podle jejího názoru přetrvávají nedostatky, zejména nedostatečné personální zabezpečení fakulty, minimální vědecká publikační činnost a chybějící granty. Tyto záležitosti přitom komise škole vyčítala už dříve.

Plzeňská práva se začala potápět před dvěma lety, když vypukl největší skandál českého univerzitního školství. Někteří absolventi, mezi nimi i politici a vysoce postavení státní zaměstnanci, vystudovali za nezvykle krátkou dobu, objevily se opsané diplomové práce - vše pod vedením děkana Milana Kindla.

Výběr hlavních událostí v kauze Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni:

2008:
Červen
- Akreditační komise (AK) zakázala plzeňským právům nabírat vysokoškoláky do doktorandského studia. Podle komise se tam nedělá kvalitní věda a nevykazují žádné výstupy. Škola se odvolala a zájemce o studium od září přijala.   

2009:
22. dubna
- Bylo zveřejněno, že Akreditační komise povolila fakultě přijímat studenty do doktorského studia, ale jen do dvou oborů. Na další čtyři obory jí nebyla prodloužena akreditace.
19. září - Lidové noviny upozornily, že proděkan fakulty Ivan Tomažič opsal desítky stran dizertační práce. Jeho školitelem byl druhý proděkan fakulty Milan Kindl a oponentem děkan fakulty Jaroslav Zachariáš. Dle analýzy byl i Zachariášův posudek plagiát.
26. září - Děkan Zachariáš rezignoval, odstoupil i z čela Ústavu státu a práva Akademie věd.
29. září - Vedením fakulty byl pověřen poslanec a nynější ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Proděkani Tomažič a Kindl se vzdali funkcí. Kindl skončil na fakultě. Pospíšil později propustil i Zachariáše a Tomažiče.
9. října - Šéfka Akreditační komise ministerstva školství Vladimíra Dvořáková vyjádřila podezření, že v souvislosti s kauzou mohlo jít o budování mafiánské sítě založené na propojení se státní sférou či bezpečnostními složkami.
11. října - Ukázalo se, že asi 400 lidí fakultu absolvovalo možná nestandardně rychle, mimo jiné desítky policistů.
2. listopadu - Akademický senát fakulty zvolil Pospíšila děkanem.
23. listopadu - Komise ZČU dokončila prověřování studia všech 63 doktorandů fakulty, pochybení zjistila ve 14 případech. V lednu pak konstatovala, že z 828 držitelů titulu JUDr z práv v Plzni jsou pochyby u více než třetiny.
25. listopadu - Akreditační komise oznámila, že chce zastavit přijímání uchazečů o doktorská studia a udělování titulu Ph.D. Fakulta dočasně ztratila právo udělovat titul JUDr.

2010:
5. března - Komise ZČU zjistila závažné nedostatky u 53 absolventů fakulty (44 z magisterského a devíti z bakalářského studia). Problematických bylo také 12 držitelů titulu JUDr.
Červen - Akreditační komise fakultě povolila znovu udělovat titul doktora práv.
13. října - Děkanem byl poté, co Pospíšil v srpnu po jmenování do vlády rezignoval, zvolen Květoslav Růžička.
16. listopadu - ZČU zveřejnila na webu zprávu etické komise, z níž vyplývá, že za skandály na právech v Plzni má zásadní odpovědnost bývalé vedení, tedy Kindl, Zachariáš a Tomažič.

2011:

7. ledna - Vedení ZČU oznámilo, že zruší diplom zhruba 20 držitelům magisterského titulu. ZČU zahájila správní řízení o zrušení magisterského diplomu se 41 lidmi.
22. ledna - V tisku se objevily zprávy, že Karel Eliáš, který byl jednou z tváří ozdravného procesu, rezignoval na funkci proděkana. Šéf katedry soukromého práva a civilního procesu později oznámil i odchod ze školy.
23. června - Akreditační komise navrhla odebrat akreditaci pro doktorský studijní program a omezit i akreditaci pro magisterský obor. Rovněž navrhuje nekonat státní rigorózní zkoušky a neudělovat titul JUDr. Hlavním důvodem je odchod zhruba šestiny akademických pracovníků.
31. října - Fakulta podala žádost o prodloužení akreditace magisterského i bakalářského oboru po červnu 2012.
7. listopadu - Ministerstvo školství odejmulo fakultě akreditaci doktorského studijního programu a zároveň s okamžitou platností pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr.
22. listopadu - ZČU podala rozklad proti odejmutí akreditace. doktorského studijního oboru občanské právo.
12. prosince - Děkan fakulty Květoslav Růžička rezignoval.

2012:
23. ledna
- Novým děkanem byl zvolen Jan Pauly.
1. února - AK neprodloužila fakultě akreditaci. Komisaři dali škole čas do konce října, aby mohli být studenti převedeni na jiné fakulty. Následovaly studentské protesty.
6. března - AK odmítla výzvu ministerstva školství k novému jednání o prodloužení akreditace magisterského programu. Vydáním nového stanoviska zrušila původní prodloužení akreditace do 31. října, plzeňská práva tak měla skončit už v červenci.
9. března - Ministr školství Josef Dobeš (VV) dnes prodloužil plzeňským právům akreditaci do roku 2016. Toto rozhodnutí má podle něho oporu v právních analýzách.