Plzeňská práva zatím nebudou přijímat nové studenty

Plzeň - Právnická fakulta Západočeské univerzity nezačne přijímat nové studenty magisterského i bakalářského studia, dokud nebude mít v ruce výsledek správního řízení, které vede ministerstvo školství. Rozhodnutí o přijímání nových studentů prvních ročníků má mít škola v nejbližších dnech. Rozhodlo tak vedení univerzity na mimořádném jednání. Škola zatím neřekla, zda plánuje nabírat nové studenty ještě letos. Podle rektorky Ilony Mauritzové je vyhlášení přijímacích zkoušek věcí děkana, s nímž vedení univerzity projedná všechna možná rizika. Škola zároveň varuje uchazeče, kteří se na tamní práva přihlásili letos, že je nakonec může odmítnout. V takovém případě by vracela poplatek, který je součástí každé přihlášky.

Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová ve Studiu ČT24 vysvětlovala, že u magisterského programu čeká vedení univerzity na stanovisko ministerstva školství, kdy akreditační komise navrhovala pozastavit přijímání studentů do prvního ročníku. Bez tohoto rozhodnutí vedení univerzity rozhodlo, že nemůže být vypsané přijímací řízení. „U bakalářského programu je návrh akreditační komise z 1. února, kdy komise navrhuje zastavit přijímání studentů, a to z toho důvodu, že nejdříve žádá vyjasnění situace okolo právnické fakulty,“ dodala rektorka.

Ministr školství v pátek prodloužil akreditaci právnické fakultě o čtyři roky, což podle rektorky znamená, že všichni studenti mohou dostudovat. Pokud by ale byli přijati studenti do prvního ročníku, tak už je to nad rámec této akreditace. Podle Mauritzové by tak Dobešovo páteční rozhodnutí šlo vnímat tak, že chce umožnit stávajícím studentům dostudovat, nové už by ale fakulta přijímat neměla. „Vedení ZČU vnímá rozhodnutí ministra školství k prodloužení akreditace magisterského studijního programu fakulty právnické zejména jako lidsky vstřícný krok ke stávajícím studentům fakulty, který jim umožní pokračovat ve studiu v Plzni,“ uvedlo ve společném prohlášení vedení univerzity.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny

Vedení univerzity se dnes seznámilo s kompletním rozhodnutím ministra školství Josefa Dobeše (VV), který minulý pátek plzeňským právům prodloužil akreditaci magisterského studia o čtyři roky, tedy až do července 2016. Akreditační komise přitom fakultě akreditaci neprodloužila, a plzeňská práva tak měla skončit letos v červenci. Komise proto podle své předsedkyně Vladimíry Dvořákové podá žalobu. Akreditační komise právnické fakultě opakovaně vytýkala přetrvávající nedostatky a její působení chtěla v červenci ukončit. To, že ministr takový krok zarazil, je podle šéfky komise Vladimíry Dvořákové v rozporu se zákonem a nese s sebou především rizika. 

Do tohoto pátku chce komise podat podnět k žalobě na ministra školství Josefa Dobeše (VV). Návrh nepodá komise jako orgán, ale podepíší ho jednotliví členové, kteří ho budou adresovat Nejvyššímu státnímu zástupci - ten by pak podle přestav komise měl podat žalobu ve veřejném zájmu. Akreditační komise totiž na rozdíl od ministerstva nemá žádné právní oddělení. „Spoléháme na akademickou kolegialitu,“ vysvětlil tajemník komise Jiří Smrčka s tím, že právní služby jim případně mohou poskytovat odborníci z univerzit. 

V případě, že by si komise chtěla najmout soukromého právníka, tak by ho zřejmě platili její členové komise z vlastních peněz. Komise má totiž omezené prostředky, její čtyřmilionový roční rozpočet je součástí rozpočtu ministerstva a peníze jsou vázány na provoz komise. 

Vladimíra DvořákováVladimíra Dvořáková, předsedkyně akreditačí komise:

„Pokud bude podána tato žaloba, tak je možné, že v září soud rozhodne, že akreditace neplatí, a nikdo nebude vědět, co dělat.“


Kritika na Dobešovu adresu ale zamířila třeba i od jeho stínového protějška z ČSSD Marcela Chládka. A ozval se i šéf Strany zelených Ondřej Liška. Ten podal na Josefa Dobeše trestní oznámení hned v pátek.

ÚS zamítl stížnost studentky proti rozhodnutí akreditační komise

Ústavní soud odmítl stížnost studentky plzeňských práv proti stanovisku akreditační komise, která navrhla ministerstvu školství neprodloužit škole akreditaci magisterského a bakalářského studia. Podle usnesení soudkyně zpravodajky Ivany Janů stanovisko komise ještě samo o sobě nezasahuje do práv studentů, proto je stížnost nepřípustná. Klíčové je až rozhodnutí ministerstva školství. 

Ústavní stížnost proti stanovisku komise podali v únoru podle dostupných informací čtyři studenti. Podle veřejné soudní databáze zatím ústavní soud rozhodl pouze o jedné stížnosti. Je však pravděpodobné, že s dalšími naloží stejným způsobem.