Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje odstartuje koncert v Římě

Praha - Oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu začnou už letos v květnu slavnostním koncertem v Římě. Oslavy církev plánuje už od roku 2010 a kromě náboženského a kulturního jim chce dát i vědecký rozměr. Už teď jsou naplánované dvě konference v Praze a na Velehradě. Těžiště oslav pak má být příští rok, na kdy vychází kulaté jubileum.

Podle kardinála Dominika Duky by chtěla církev v příštím roce otevřít velkou diskuzi, ale také otevřít kostely. „Má to být určité setkání křesťanství se světem kultury a vědy,“ uspřesňuje Duka. Vrcholu oslav na Velehradě se pravděpodobně zúčastní i papež Benedikt XVI. – svou účast ale ještě definitivně nepotvrdil. 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner dodal, že se jedna konference bude věnovat přímo cyrilometodějské době - její archeologii, právu apod., zatímco druhá se spíše zaměří na dopady mise Cyrila a Metoděje v 19. a 20. století. „Je třeba se snažit, aby ty naše mýty, které se vytvořily hlavně v období moderních dějin, jsme se snažili trošku vlastně korigovat ve smyslu těch nejnovějších historických poznatků,“ uvedl historik Jaroslav Šebek.

Od roku 1990 zavítal papež do České republiky čtyřikrát, z toho třikrát Jan Pavel II. Benedikt XVI. zde byl před třemi roky v době dvacátého výročí pádu železné opony v Evropě. Svou cestu označil jako pastorační - chtěl nejen posílit víru Čechů a připomenout konec komunismu, ale i doznívání 1100. výročí narození svatého Václava a 400. výročí prohlášení staroboleslavského mariánského reliéfu za palladium, tedy ochranný obraz českých zemí.

Slovanští věrozvěstové - kněží ze Soluně - jsou katolickými i pravoslavnými světci. Na Moravu přišli Cyril a Metoděj z Byzance na pozvání knížete Rostislava v roce 863. Jako misionáři dokázali včlenit evangelium do tuzemské kultury a tu zapojili do života církve. Rovněž přeložili biblické a liturgické texty do srozumitelné řeči a upravili pro slovanskou řeč písmo.