Pacientům s rakovinou mozku svítá naděje

Praha – Tým vědců z Ústavu molekulární a translační medicíny lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM LF UP) pod vedením Jiřího Bártka uskutečnil významný objev na poli boje s rakovinou mozku. Podařilo se mu odhalit mechanismus, kterým se buňky jednoho z nejagresivnějších nádorů dokáží bránit dnes používané terapii. Objev také odhalil cestu, která by v budoucnu mohla vést k účinnějšímu způsobu léčby.

„Dlouhodobá mezinárodní spolupráce několika ústavů vedla k potvrzení skutečnosti, že u zhoubného nádoru mozku existují kmenové buňky, které mají velmi silnou schopnost sebeobnovy a jsou terapeutickým problémem, protože téměř vždy způsobí recidivu a pacienta nakonec usmrtí,“ vysvětlil Marián Hajdúch z ÚMTM LF UP.

„V současné době jsme schopni terapeuticky cílit na receptor, který slouží jako genetický marker těchto buněk. Používáme antiangiogenní léčbu, která blokuje tento receptor a prorůstání cév do nádoru a tím jeho vyživování. Běžně se tato metoda používá u karcinomu plic nebo tlustého střeva, ale právě studie skupiny kolem profesora Bártka ukázala, proč tato metoda u mozkových nádorů nefunguje,“ objasnil Hajdúch.

Video Rozhovor s Mariánem Hajdúchem
video

Rozhovor s Mariánem Hajdúchem

Olomoucká laboratoř však neobjasnila pouze důvody neúčinnosti v současnosti aplikovaných postupů, objevila také možnost alternativní léčby. „Použití nízkomolekulárních inhibitorů, které blokují biologickou aktivitu receptoru, v některých experimentálních případech vedlo až k úplnému vyléčení nádoru,“ uvedl Hajdúch, podle kterého má tento způsob léčby velký potenciál.

Odhadnout šance pacientů na přežití si však Hajdúch netroufá. „Toto onemocnění je v současnosti prakticky vždy smrtelné a doba života pacientů velmi krátká. Nejsme schopni říct, nakolik to zlepší jejich šanci na přežití a jejich kvalitu života. Tato terapie se pravděpodobně bude kombinovat s jinými léčebnými postupy, především radiačním zářením, neboť v tomto případě dosahovala při klinických testech velmi dobrých výsledků,“ naznačil Hajdúch.