Billboardy omezit jen podél dálnic a hlavních tahů, míní Senát

Praha - Senát doporučil do pěti let razantně omezit reklamní billboardy jen podél dálnic a silnic první třídy. Horní komora tak dnes upravila sněmovní verzi novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž se mělo omezení vztahovat na reklamní poutače u všech silnic. Poslanci tak o podobě omezení billboardů budou muset rozhodnout znovu. Senátní verze zachovává současná pravidla pro billboardy u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Jejich redukce by podle místopředsedkyně senátního hospodářského výboru Veroniky Vrecionové (ODS) vedla k výpadkům pro státní rozpočet na příjmech z daní. Obecní rozpočty by pak tratily na příjmech z pronájmu pozemků. Například pražský rozpočet by tak prý přišel o několik desítek milionů korun.

Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) senátní úpravy s ohledem na negativní ekonomické dopady připustil jako možné s ohledem na to, že „reklama je obzvláště nebezpečná při rychlostech nad 80 kilometrů na hodinu“. Postavil se naopak proti doporučení hospodářského výboru, který na návrh senátora ČSSD Karla Korytáře omezování billboardů odmítl. „Pokud by byla zachována současná právní úprava, neumožnilo by to řešit reklamní plochy umístěné na dobu neurčitou,“ uvedl Dobeš. Korytář varoval před tím, že omezení může vést k arbitrážím proti ČR ze strany reklamních agentur a provozovatelů billboardů. Podle Dobeše ale tyto arbitráže nemají naději na úspěch, neboť omezení je ve veřejném zájmu, kterým je bezpečnost silničního provozu.

Za razantní omezení se naopak přimlouvala nejen dopravní policie, ale také třeba Autoklub ČR. Upozorňují na to, že řada současných billboardů sice nesplňuje zákonné podmínky pro jejich umístění, ale je obtížné je zrušit. Podle kritiků by prý ale celkové omezení vychýlilo poměry na reklamním trhu ve prospěch firmy, která má pronajaty reklamní plochy na budovách v Praze. Novela má také zavést možnost až třináctiprocentní slevy na mýtném pro kamiony, které na něm zaplatí větší částku, než jakou stanovila vláda ve svém nařízení. Součástí novely je také vytvoření podmínek pro evropskou službu elektronického mýtného, která má propojit systémy mýtného v členských státech.

Senát
Senát

Senátoři už schválili novelu, která má zjednodušit pravidla pro povolování veřejných sbírek. Zároveň se má zlepšit jejich kontrola například průběžným vyúčtováváním získaných peněz. Norma také upravuje výběr příspěvků za použití elektronických médií včetně formy dárcovských textových zpráv (DMS). Pořadatelé sbírky formou dárkových předmětů například budou muset ze zákona vést jejich evidenci včetně způsobu a nákladů na jejich pořízení, výše příspěvku na jeden předmět, počtu prodaných předmětů a výtěžku.

Záchranáři by měli mít opět absolutní přednost

Zelenou také dostala novela silničního zákona,  která do českého práva zavádí takzvaný silniční balíček EU. Nová pravidla mají za cíl zlepšit trh v silniční dopravě, a to hlavně vyšší profesní způsobilostí podnikatelů. K dalším cílům patří podpora rovné soutěže mezi podnikateli nebo podpora poskytování služeb v osobní dopravě. Novela chce také obnovit právo absolutní přednosti pro vozidla záchranářů. Vozy zdravotnické záchranné služby nebo hasičů o toto právo předloni přišly. Zatímco tramvaje mají právo přednosti jízdy i na přechodech pro chodce, auta záchranářů musejí navzdory zapnutým výstražným znamením před přechody zastavit. 

Video Reportáž o schůzi Senátu
video

Reportáž o schůzi Senátu

Horní parlamentní komora také chce, aby obchodníci, kteří dovezou do ČR zahraniční víno ve větším množství, museli o tom podávat hlášení. Tuto úpravu, která se má týkat ročního celkového množství většího než 50 hektolitrů v nádobách o obsahu nad 15 litrů, včlenili senátoři do vládní novely zákona o rostlinolékařské péči. S touto úpravou vrátili normu k opětovnému posouzení sněmovně. Cílem senátní úpravy je zkvalitnění trhu s vínem a zabránění podvodům.