Firma neuspěla s ústavní stížností, možná se obrátí na Štrasburk

Brno - Společnost Diag Human neuspěla u Ústavního soudu se svou stížností týkající se přezkumné arbitráže. Uvažuje proto, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Firma s českým státem vede dlouholetý spor kvůli překaženému obchodu s krevní plazmou, na Česku vymáhá náhradu ve výši 8 miliard korun. Ústavní soudci nezjistili při výběru rozhodce pro arbitráž žádné konkrétní pochybení, zároveň ale potvrdili, že řízení o jmenování rozhodců je chaotické.

Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu dává podle právních zástupců Diag Human po šestnácti letech průtahů příležitost obrátit se k evropskému soudu. „Diag Human SE tak konečně získal možnost přednést Evropskému soudu pro lidská práva důkazy o korupci, politickém vlivu na české soudy a o zneužívání policejních i zpravodajských složek k ovlivnění rozhodčího řízení,“ prohlásila Radka Šnokhousová z advokátní kanceláře Jana Kalvody, která firmu zastupuje.

Obvodní soud nechyboval, tvrdí ÚS

Diag Human zpochybňoval postup Vrchního soudu v Praze, který svěřil rozhodování o jmenování rozhodce Městskému soudu v Praze. Dříve přitom v totožné věci rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 6. Podle ústavních soudců ale vrchní soud nechyboval.

Dále firma ve stížnosti poukázala na „celkově neférový“ postup českého státu ve sporu, na údajnou šikanu a politickou kontrolu kauzy. K údajné neférovosti a celkovým okolnostem případu se ale ÚS přímo nevyjádřil, neboť prý bezprostředně nesouvisí s napadeným usnesením.

Usnesení Ústavního soudu:

Usnesení Ústavního soudu ČR„Lze dát za pravdu stěžovateli pouze v tom, že řízení o jmenování rozhodce probíhá poněkud chaoticky a dají se v něm vypozorovat nestandardní postupy. Děje se tak ovšem za přispění všech zúčastněných osob a orgánů.“


Miliardovou kauzu provázejí spory o rozhodce 

Společnost Diag Human má podle rozhodčího nálezu z roku 2008 dostat od státu osm miliard korun za překažený obchod. Nyní soudy zdlouhavě rozhodují o složení přezkumného senátu. Na pozici jednoho z arbitrů navrhla Česká republika prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela. Městský soud ale loni v listopadu upozornil na to, že Kužel nesplňuje zákonné podmínky pro výkon funkce. Diag Human navíc namítal, že je Kužel podjatý a nemůže nezávisle rozhodovat. Proto se odvolala k Vrchnímu soudu v Praze.

Diag Human
Zdroj: ČT24
Autor: Vojtěch Rejl

Složení přezkumného senátu:

V přezkumném senátu měl původně zasednout jeden člen jmenovaný ČR, jeden firmou a jeden soudem. V listopadu 2008 byli jako rozhodci určeni tehdejší proděkan plzeňské právnické fakulty Milan Kindl za stát, švýcarský právník Damian Della Ca za Diag Human a Petr Kužel, původně jmenovaný Obvodním soudem pro Prahu 6.


Kvůli pochybám o nezaujatosti ostatních arbitrů loni odstoupil i Della Ca. Firma na jeho místo jmenovala jeho krajana Maxe Baumanna. Ani jeho jmenování však není nesporné. Podle českého státu firma neměla pravomoc dodatečně ustavit rozhodce. Měla se prý obrátit na soud. ČR mezitím navrhla soudu jmenovat dalším arbitrem ekonoma Jiřího Schwarze. 

Má se vůbec nález přezkoumávat?

Česko a Diag Human se spolu zatím také neshodly na tom, zda by se rozhodčí nález z roku 2008 měl vůbec přezkoumávat. Firma tvrdí, že je toto rozhodnutí již pravomocné, protože se za stát odvolali lidé, kteří k tomu neměli pravomoc. Chce proto vyplatit přiznanou částku. Česko s tím nesouhlasí, spor prý zatím uzavřen není. Firma proto chtěla svůj nárok zhojit na českých uměleckých dílech v cizině. Zatím neuspěla.