Senátoři kývli na zvyšování poplatků za znečištění ovzduší

Praha - Firmám by se poplatky za znečišťování ovzduší měly podle Senátu do budoucna zvyšovat v duchu původního vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší. Po čtyřhodinovém sporu tak v horní komoře prohráli zastánci snižování poplatků. Zákon se nyní vrátí k novému posouzení sněmovně, která navrhovala poplatky do deseti let zrušit úplně, což senátoři odmítli.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Jindřich Mynařík

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) závěr Senátu přivítal. Velcí znečišťovatelé by měli za emise prachu platit od příštího roku 4 200 korun za tunu, a to až do roku 2016. Poté by se měly poplatky zvyšovat až do roku 2021 na výsledných 14 700 korun za tunu. Vládní verze počítala s dalším zvýšením na 29 400 korun za tunu od roku 2022. Mírněji by se měly podle senátorů zvyšovat poplatky za vypouštění oxidu siřičitého, a to z 1 350 korun v příštím roce na 4 900 korun v roce 2021. Za emise oxidů dusíku by firmy měly platit postupně od 1 100 na 3 900 korun za tunu, poplatek za emise těkavých organických látek se má zvyšovat z 2 700 na 9 800 korun za tunu v roce 2021, tedy v souladu s vládním návrhem.

Navzdory výhradám nezrušili senátoři povinné revize kotlů na tuhá paliva, které lidé budou muset podstoupit každé dva roky podle nového zákona o ochraně ovzduší. Navíc by si do deseti let měli pořídit kotle nové. Revize má stát zhruba 800 až 1 000 korun, řekl dnes senátorům ministr Chalupa. První revize by lidé měli podstoupit nejpozději do roku 2016 pod hrozbou pokuty až 20 tisíc korun.

Ministr Tomáš Chalupa ve Studiu ČT24 o navržené úpravě:

Tomáš Chalupa„Umožňuje lepší a propracovanější model motivace pro ty, kdo udělají víc, než jsou jen limity…, ukazuje i nové opatření z hlediska snížení administrativní zátěže. Myslím, že jde o dobrý a životaschopný návrh.“


Senát vrací zákon o mediaci, chce úpravu pravidel

Senát vrátil sněmovně k posouzení zákon o mediaci, který má umožnit mimosoudní urovnání civilních i rodinných sporů, a doplnil ho úpravami ve snaze sjednotit pravidla přezkumu s občanským soudním řádem. Lhůta pro přezkum by se měla prodloužit ze sedmi na 30 dní. Úpravu podpořil i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). „Zákon je cenným příspěvek k tomu, jak odbřemenit soudy,“ uvedl před senátory Pospíšil. Senátoři se shodovali v tom, že je norma potřebná, někteří z nich k ní ale měli výhrady.Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Jiří Dienstbier (ČSSD) upozorňovali na určitou dvojkolejnost zákona; mediátoři, kteří jsou zároveň advokáty, totiž budou skládat zkoušku před komorou, která bude mít i sankční pravomoc. Ostatní zprostředkovatelé smíru budou v těchto záležitostech spadat pod ministerstvo spravedlnosti. „Nezakládá se ale zásadní rozdíl ve výkonu činnosti mediátorů - advokátů a mediátorů - neadvokátů,“ soudí Dienstbier.

Video Ministr Tomáš Chalupa ve Studiu ČT24
video

Ministr Tomáš Chalupa ve Studiu ČT24

Ministr Tomáš Chalupa ve Studiu ČT24

s 14:20, 15.03.2012

Reportáž Lukáše Dolanského

Senátor ČSSD Ivo Bárek ve Studiu ČT24

Události, komentáře o ochraně ovzduší

Pospíšil rozdíly obhajoval. „Úprava nezaloží dva typy mediací,“ řekl. Pokud by nad mediátory - advokáty dohlížel stát, mohl by podle ministra své postavení zneužívat. Mohl by například vyvíjet nátlak na advokáta, který zastupuje klienta ve sporu proti státu.

Horní parlamentní komora rovněž vrátila sněmovně novelu legalizující vozíky na děti ke kolům, vypustila z ní možnost pro neziskové organizace připomínkovat dopravní normy. Senátoři dospěli k názoru, že tuto spornou část poslanci do novely zákona dali bez dostatečného projednání, možná na nátlak lobby, a že se jedná o klasický přílepek, tedy věcně nesouvisející ustanovení.

Do dolní komory poputuje znovu také novela o místních poplatcích. Senátoři totiž za svoz odpadu navrhli maximální roční omezení 1 000 Kč na osobu. Z 250 na maximálně 750 korun by se mohl zvýšit poplatek za svoz netříděného odpadu. Horní komora také chce, aby se poplatky zvyšovaly až od příštího roku. Konečné slovo bude mít sněmovna, která navrhla výši poplatku nechat na obcích.